Lokalpolitik

Usikkerhed om budget

Udgift til barselsvikarere er muligvis for stor

AABYBRO:Måske ser det ikke så slemt ud endda for Aabybro Kommunes økonomi, da der på byrådsmødet fra chefgruppens side pludselig blev udtrykt usikkerhed om nogle af de store udgifter i årets 2. opfølgning af budget 2005. Det er ekstraudgifterne på 2,8 millioner kroner til vikarer for lærere og pædagoger på barselsorlov, som måske alligevel ikke skal optræde i budgetopfølgningen. Dermed viser status, at Aabybro Kommune måske kun mangler 700.000 kroner i at kunne overholde budget 2005. I hvert fald besluttede et enigt byråd at ikke at give de 2,8 millioner kroner som en tillægsbevilling og i stedet afvente situationen til årets 3. opfølgning af budgettet 31. oktober på grund af usikkerheden om udgifterne. Under behandlingen af budgetopfølgningen opfordrede SFs Erik Ingerslev Larsen i øvrigt til at se tingene i sammenhæng og ikke alene hæfte sig ved det område, som overskrider budgettet. Borgmester Ole LykkegaardAndersen tilføjede, at det gør man også, når det er muligt.