EMNER

Usikkerhed om elektroniske regninger

} Fra 1. februar 2005 skal alle, der handler med offentlige myndigheder, sende regningen i elektronisk form, men til trods for, at loven blev vedtaget sidste år, er det først for nylig, at virksomhederne har modtaget et brev fra Økonomistyrelsen vedrørende lovændringen. - Jeg synes, at det er noget tju-hej, der er sat i værk. Vi har ikke fået at vide, hvordan fakturaen skal se ud, vores edb-leverandør ved heller ikke, hvad det drejer sig om og er først nu ved at se på det, så jeg har meget svært ved at se, hvordan vi skal nå det inden 1. februar, siger indehaveren af Toyota i Kongerslev, Niels Ovesen. Udover at fakturaen skal være elektronisk, er det besluttet, at der skal tilføjes fire ekstra linjer til EAN-Lokationsnummer (hver afdeling eller institution i amt, stat eller kommune har hver sit EAN-nummer, red.), ordrereference, personreference og institutionens interne konteringsnummer. - Jeg kan ikke se nogle ulemper ved det system, vi kører i dag. Derfor er det en særbehandling af en gruppe af vores kreditorer, siger Niels Ovesen. Erhvervschefen i Sejlflod Kommune, Kjeld Kærgaard Jensen, kritiserer også Økonomistyrelsen for at være sent ude med informationer vedrørende elektronisk fakturering. - Set ud fra en erhvervschefs synspunkt er der ikke lavet et tilstrækkeligt grundarbejde fra centralt hold. Det betyder, at de virksomheder, der skal implementere elektronisk fakturering inden 1. februar, får svært ved at nå det, mener Kjeld Kærgaard Jensen.