Skolevæsen

Usikkerhed om reform

Den kommunale ledelse kan ikke give ansatte garantier

HADSUND:Omkring 4000 mennesker er på lønningslisten i de fire fusionskommuner omkring Mariager Fjord, og nogle spekulerer formentlig over, om de er købt eller solgt, når samarbejdet føres ud i livet ved årsskiftet 2006-2007. Men ikke mange, vurderer kommunaldirektør Bo Nielsen, som understreger, at han i den forbindelse kun taler om Hadsund. Her fornemmer han imidlertid ingen panik og synes heller ikke, der er grund til at have det. - Vores møder i samarbejdsudvalget tyder ikke på, at man er utrygge rundt omkring. Og vi er i øjeblikket ved at lave arbejdspladsvurderinger, hvor medarbejderne blandt andet spørges om deres psykiske trivsel, og her fylder kommunalreformen ikke ret meget. Det er bestemt ikke min fornemmelse, at man er frustrerede eller kede af det, siger Bo Nielsen. Han mener snarere, at man flere steder i forvaltningen ser frem til reformen, fordi den indebærer større faglige miljøer. - Kommuner som vores er jo netop dem, reformen tager sigte på, fordi man mener, at de faglige miljøer er for små. Givet er det, at vi er sårbare visse steder i forvaltningen. For eksempel har vi ledige socialrådgiverstillinger i Hadsund, Arden og Mariager, og jeg tror nok, man dér ser frem til at indgå i større enheder, siger Bo Nielsen, som tilføjer, at der generelt er mangel på socialrådgivere i øjeblikket. Ubesvarede spørgsmål Med hensyn til beskæftigelsessituationen efter 1. januar 2007 synes der ikke at være grund til utryghed. - Og da slet ikke ude på institutionsniveau. Der er 15 folkeskoler i øjeblikket, det vil der jo også være i den nye kommune, og det billede er jo generelt hele vejen rundt. Der skæres ikke ned på borgerservicen, fordi man lægger sig sammen, siger Bo Nielsen. Når han så alligevel registrerer en vis uro, mener han, at det bunder i de ubesvarede spørgsmål omkring især de administrative medarbejdere på rådhusene. - To spørgsmål er jeg sikker på rumsterer blandt medarbejderne. Hvem bliver min nærmeste chef? og Hvor skal jeg arbejde? Det kan jo heller ikke nægtes, at vi i øjeblikket befinder os i et beslutningstomrum. Det er den store udfordring at tackle den situation, indtil det nye byråd er valgt og kan begynde at træffe beslutninger, siger Bo Nielsen. Naturlig afgang En generel tryghedsgaranti for de kommunale og amtslige medarbejdere er et af de temaer, der har været oppe i at vende i Folketingets debat om reformen. Nogle kommuner har allerede meldt ud med en garanti for de kommunale medarbejderes ansættelse efter reformen. En sådan garanti har også været drøftet i den politiske styregruppe for den nye Mariager Fjord Kommune, fortæller Hadsund-borgmester Karl Christensen. - Men da vi nåede så vidt, var KTO-forliget indgået, og heri er en tryghedsaftale indkorporeret, så vi mente, det var nok at tilslutte os forliget, siger Karl Christensen. KTO omfatter de Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte, men ifølge Karl Christensen betragter styregruppen den omtalte garanti som gældende for alle medarbejdere, uanset hvor de er organiseret. I det omfang reformen giver rationaliseringsgevinster, er man i styregruppen indstillet på, at det skal klares ved naturlig afgang. Alderssammensætningen blandt medarbejderne er ifølge borgmesteren sådan, at det næppe kan blive et problem. Opgaven kendes ikke Ud over disse meldinger mener Karl Christensen ikke, at de kommunale ledelser har mulighed for at være mere præcise på nuværende tidspunkt. - Der er jo 4000 spørgsmål, der kan stilles, men som ikke kan besvares. Vi ved for eksempel ikke, hvilke opgaver, medarbejdere eller maskiner, vi skal overtage fra amterne. Regeringen og dens støtteparti har bragt os ud i en fase med total uoverskuelighed, og situationen er den, at de nuværende byråd - også omkring Mariager Fjord - reelt er uden kompetence, siger borgmesteren og tilføjer: - Det er svære odds at være oppe imod, så jeg bliver mere og mere glad for, at jeg ikke længere skal være borgmester. Det her kommer til at skabe usikkerhed i mange år fremover, men det er jo også den største reform i dette århundrede og det foregående for den sags skyld.