Hospitaler

Usikkerhed om sygehus

Sag om fredet bygning kan få stor betydning for, hvordan nyt storsygehus skal se ud

Måske bliver det ny storsygehus i Aalborg Øst lavet som bygninger i mange etager, men det kan også være, at det skal være et stort lavt byggeri. Samtidig kan regionspolitikere se, hvordan der på Christiansborg kan komme ny diskussion om de nye supersygehuse. Det kan ske i forhandlingerne om regeringens 2020-plan. Hvordan vilkårene for en arkitektkonkurrence skal være kan ikke afklares, før Kulturarvsstyrelsen har afklaret en række spørgsmål vedrørende den fredede bygning Postgården, der ligger på arealet, hvor det ny storsygehus skal opføres. Postgården har på det seneste givet regionen store problemer. Bygningen og de nærmeste omgivelser er fredet. Det er Aalborg Kommune, der står for det egentlige planlægningsarbejde, og her har Kulturarvsstyrelsen nedlagt veto mod, at man går videre, før det er afklaret, hvilken form for byggeri, man kan tillade. Tidsplanen i fare Regionen er indstillet på at indpasse Postgården i projektet. - Vi aner ikke, om vi må bygge op i 10 etager, eller om det skal være lavt byggeri. Der kan også komme begrænsninger i, hvor tæt vi må gå på Postgården, siger Finn Jakobsen (V). Han er medlem af den politiske følgegruppe, som regionsrådet har nedsat i forbindelse med opførelsen af det nye storsygehus. De øvrige medlemmer af udvalget er regionsrådets formandskab. - Vi venter på svar fra Kulturarvsstyrelsen. Men problemer omkring Postgården kan gå hen og forskyde tidsplanen, frygter anden næstformand i regionsrådet, Per Larsen (K). Regionens håb har været, at man i 2013 kunne tage det første spadestik til det ny sygehus, hvor første etape gerne skal stå klar omkring 2020. - Det er utilfredsstillende, at vi ikke har kunnet få klare svar fra Kulturarvsstyrelsen bl.a. på, hvor meget fredningen omfatter. Det er vigtigt, at vi snart får en afklaring, så vi ikke risikerer at skulle sætte planlægningen i stå, siger Finn Jakobsen. Med i 2020-planen Oven i det ser der nu ud til på Christiansborg at kunne opstå en mere generel diskussion om de nye supersygehuse, som der er planer om flere steder landet. Det er Per Ørum Jørgensen fra Kristendemokraterne, der rejser spørgsmålet om supersygehusene i de politiske forhandlinger om regeringens 2020-plan. Det er dog mest sygehusene i Vestjylland, på Sjælland og Sydfyn han sætter fokus på. Her mener han, at de nuværende planer har skabt utryghed hos borgerne. Samlet bliver der i de kommende år investeret 41 milliarder kroner i storsygehuse. Men efter Per Ørum Jørgensens opfattelse er der ikke tilstrækkeligt styr på investeringen. Han frygter, at økonomien skrider. Derfor ønsker han byggerierne splittet op i etaper. Ingen betydning Finn Jakobsen tror dog ikke, at forhandlingerne på Christiansborg, får nogen betydning for det nordjyske supersygehus. - Regeringen har jo truffet sine beslutninger ud fra arbejdet i et ekspertudvalg, så jeg tror ikke, at der sker ændringer, vurderer Finn Jakobsen.