Usikkerhed om valg af nye linjer

Ny reform skal stå skoleret efter sommerferien - kommende elever har svært ved at hitte rede i fagene

HJØRRING:Reformen har lagt fast siden 2003, men alligevel rummer den stadig en del usikkerhed på Hjørring Gymansium. Skolen har valgt at udbyde ti studieretninger, men hvor mange hold, der bliver af hver retning, og om søgningen til nogle retninger bliver så lille, at en linje ikke bliver oprettet, er endnu usikkert. - Det er svært at sige, hvornår et hold bliver for lille. Men i de situationer må vi kigge på muligheden for, at en linje har nogle af sine fag sammen med en anden linje, siger rektor på Hjørring Gymnasium, Elsebeth Austin. Det er den nye gymnasiereform, der træder i kraft fra sommerferien, der er årsagen til ændringerne i skolestrukturen. De kommende elever skal inden de begynder på gymnasiet tilkendegive hvilken studieretning, de gerne vil have. Efter sommerferien begynder de på et halvt års grundforløb, og derefter begynder de på den valgte studieretning. Men hvilke hold, der bliver populære, eller hvilke, der bliver upopulære, tør rektoren ikke spå om. - Vi har ingen erfaringer at bygge det her på, så vi har ikke den store fornemmelse af, hvad eleverne vælger. Måske bliver der for få til at oprette en bestemt linje, og måske bliver der så stor tilslutning til en af linjerne, at vi må oprette to ens linjer, siger hun. Blandt de kommende elever har flere svært ved at finde rundt i de nye linjer. Til åbent hus onsdag aften var dem, NORDJYSKE talte med, kommet for at få styr på linjerne. En af dem, var Bodil Rønnow, der til daglig går i 9. klasse på Muldbjergskolen. - Jeg har svært ved at finde en linje, der passer til det, jeg gerne vil, siger hun. Bodil Rønnow vil gerne have musik, tysk og matematik, men har svært ved at finde en linje, der udbyder lige netop det, hun gerne vil have.