EMNER

Usikkerhed om varmepris

Den nuværende prisaftale løber frem til 1. oktober

MANNA-THISE:Der er usikkerhed omkring varmeprisen i Manna-Thise Kraftvarmeværk. I fjor fik kraftvarmeværket 912.000 kr. fra Energistyrelsen samt 500.000 kr. fra Naturgas Midt-Nord til investering og afskrivning på gælden. - Gælden blev sænket med en million kroner, og varmeprisen blev sænket med fem øre pr. kWh, oplyste værkets formand, tidligere uddeler P.V. Christensen, på generalforsamlingen. Samtidig indgik vi en fastprisaftale på levering af gas til såvel varme som el. En kontrakt, der løber til 1. oktober i år. En stor fordel, vi har opereret med et prisbånd på 18-21 dollars pr. tønde olie. Prisen har været oppe på 34 dollars og en stigende dollarkurs under Irak-krigen. - Bestyrelsen skal allerede nu ind i forhandlingerne om en aftale for de næste to år. Det er svært at træffe det rigtige tidspunkt. I øjeblikket er kurs og pris nogenlunde i ro, men det kan hurtigt ændre sig. - Der er her i foråret fordelt yderligere 85 mio. kr. fra Energistyrelsen. Vi havde håbet, at vi havde fået en tildeling, da vi var af dem, der fik mindst førstegang. Det skete ikke og det har ikke været muligt at få en forklaring på hvorfor. Men det kan undre, at to værker på Sjælland har fået 26,6 mio. kr. eller næsten en tredjedel af beløbet. I Naturgas Midt-Nords område her i nord er der et værk, der har fået 5,5 mio. kr. og sidste gang 2,4 mio. kr. eller knapt otte mio. kr. Dette værk har godt 200 forbrugere. Vi fik i alt 1,4 mio. kr. til 175 forbrugere. Det ser jo lidt mærkeligt ud. Der må have været en meget forkert rådgivning ved opstart, når man er så nødlidende. Vi kan så rose os af en meget kompetent rådgivning. Det helt rigtige tidspunkt at bygge på, og vi startede først, da vi var helt sikre på, at projektet kunne bære. - Der er nu 175 forbrugere tilsluttet Manna-Thise Kraftvarmeværk. Der har i årets løb været et mindre salg af varme på 2,3 procent og af el på 8,2 procent. Tallene afslører, at investeringen i den ekstra veksler var rigtig.