Usikkerhed omkring skolerenovering

Økonomiudvalget vil have sikkerhed for, at der vil være to spor fremover

Ø. BRØNDERSLEV: Måske hænger renoveringen af Ø. Brønderslev Centralskole i en tynd tråd. Det frygter man i hvert fald i skolekredse i Ø. Brønderslev. Politikerne i Brønderslev Kommunes økonomiudvalg ønsker sikkerhed for, at der også fremover bliver to spor på Ø. Brønderslev Centralskole. -Vi beder om at få belyst, hvordan Ø. BrønderslevCentralskole fremtidssikres med to spor, siger borgmester Jens Arne Hedegaard (V) efter økonomiudvalgsmødet. Desuden ønsker økonomiudvalget - inden der siges ja til det ambitiøse projekt - at vide, hvilke konsekvenser gennemførelsen af projektet som foreslået vil få for øvrige projekter - såvel i forhold til elevgrundlagte som i relation til den økonomiske ramme i budgetperioden 2004-2007. Økonomiudvalget vil også gerne vide, hvordan beslutningen påvirker den kommende debat om folkeskolens fremtid, struktur og indhold. Ø. Brønderslev Centralskole er den næste skole, der står for tur til at blive renoveret. Der er nedsat et byggeudvalg, der i et års tid har set på projektet. Som etape 1 foreslåes en ny fløj med kreative faglokaler og depoter, læseklinik samt depotrum. Desuden ombygges vestfløjen, og den foreslåes indrettet til arbejdsøer. Prisen for denne etape er er 8,3 mio. kr. Det oprindelige projekt forudsætter, at de to etaper udføres i umiddelbar forlængelse af hinanden som et projekt. Det hænger sammen med, at blandt andet lærer-faciliteterne nedlægges i etape et, og inddrages til undervisningslokaler. Nye faciliteter indrettes i etape to. Det er derfor ikke praktisk muligt at gennemføre den oprindelige etape et som et projekt. De to projekter ventes at koste 13,1 mio. kr. plus inventar. Efter at skolen har omlagt undervisningen til selvstyrende lærerteams og årgangsopdelt undervisning, er der behov for andre fysiske rammer. Der er blandt andet ønske om fleksible lokaler, der kan rumme en hel årgang på ca. 40 elever med tilknyttede grupperum. Dette projekt indebærer, at der er to klasser pr. årgang. Kommunens befolkningsprognose indikerer, at dette ikke vil være tilfældet fremover. Der er ifølge prognosen en nedgang i elevtallet, og det betyder, at skolen udvikler sig til et spor fra omkring 2010 og fremover. Økonomiudvalget mener, at dette skal vurderes nærmere inden en investering i dette omfang sættes i værk. Børne- og kulturudvalget ser meget optimistisk på fremtiden, og mener, at der også fremover vil være to spor i Ø. Brønderslev. Østsidehallen har planer om at etablere et multihus-projekt med gymnastiksal. Den kan skolen så leje. I skole-projektet er der ikke tage højde for Multihus-projektet. Når det ikke er tilfældet, hænger det sammen med, at der ikke foreligger et konkret projekt for multihuset. Der er ikke taget stilling til arkitektonisk udnyttelse af de bestående bygninger og omfanget af nybyggeri. Derfor er det ikke muligt at udarbejdet et egentligt økonomisk overslag over renoveringen. Det ligger dog klart, at etableringen af de ønskede lokaler ikke kan foregå inden for rammerne af de eksisterende bygninger. Et skønnet budget lyder dog på 20-22 mio. kr.