EMNER

Usikkerhed

BANKPAKKE:Foruroligende bliver det, jo tættere vi kommer på skæringsdatoen 1. oktober 2010, hvor Bankpakke 1 udløber. Foruroligende, fordi den danske presse med sikkerhed vil sprede stor usikkerhed om de danske pengeinstitutters solvens, kapitalgrundlag og drift i det hele taget. Fakta er, at statens såkaldte garanti for alt indskud, som pengeinstitutterne i øvrigt selv dækker med en selvrisiko på 10 milliarder samt også selv skal betale yderligere 10 milliarder til i "kontingent" til staten for ingenting, afløses af EU-beskyttelse på 100.000 euro af almindeligt indlån. Men frygt ikke bankers kollaps. Husk at ikke én mand har tabt penge på almindeligt indlån i Danmark. Det er kun aktionæren og garanten. Samtidig vil det være en bombe for hele branchen, hvis dette skulle ske, hvorfor de danske pengeinstitutter med sikkerhed aldrig vil lade dette ske.