Usikre elspareskinner

De danske producenter E-way og GidanaGarder A/S og har trukket deres elspareskinner tilbage fra detailhandlen. Virksomhederne er blevet opmærksomme på, at skinnerne ikke er samlet efter de danske sikkerhedsmæssige forskrifter. De to producenter har derfor ændret produktionen og forventer at kunne levere nogle nye skinner henholdsvis i begyndelsen af marts og maj 2004. Elspareskinnerne er en forlængerledning med stikdåse, som automatisk slukket computerudstyr (skærm, printer, modem mv.), når computeren slukkes. Kunder, der har købt en elspareskinne og ønsker at bytte den, kan henvende sig til producenterne. Sikkerhedsstyrelsen undersøger alle elspareskinner, der er på det danske marked. Foreløbig har tre danske producenter af elspareskinner fået Elsparefondens blå stempel for elspareskinner. Det er Retail Innovation med produktet Neolume, GidanaGarder med et produkt der er på vej i handlen, og Nissen Gruppen med Elspareskinnen, som er i handlen. Elsparefonden vil i løbet af foråret 2004 åbne en hjemmeside over elbesparende udstyr/hjælpemidler, som fonden anbefaler.