EMNER

Uskøn forestilling

Der kan skrives tykke bøger om Rønns aktive uvidenhed.

INTEGRATIONSMINISTER:Det hører til én af de mere bizarre samråds-oplevelser i folketinget, da Folketingets indfødsretsudvalg forleden havde indkaldt integrationsminister Birthe Rønn Hornbech til åbent samråd om de ulovlige afslag på dansk statsborgerskab til unge statsløse, som er født op opvokset i Danmark. Uanset på hvilken måde man forsøgte at spørge ind til sagen, bl.a. hvornår hun havde opdaget de fatale fejl, eller, hvordan det overhovedet var kommet til hendes kendskab, at indfødsretskontoret ikke have overholdt de gældende konventioner, kom der ikke andet svar end, at hendes eget indfødsretskontor måtte have arbejdet med skyklapper på. Det var den eneste forklaring hun kunne give, men, at hun i øvrigt ikke havde mistillid til nogen. Det stod ret hurtigt klart, at Rønns hukommelse - i denne alvorlige sag - kan nedfældes på bagsiden af et frimærke. Til gengæld kan der skrives tykke bøger om Rønns aktive uvidenhed. Det er bl.a. en af oppositionens opgaver at se til, at de love og konventioner, som Danmark har tilsluttet sig, også overholdes af den udøvende magt, og, at borgerne får opfyldt de rettigheder, de har krav på! Derfor følte man sig da også nærmest hensat til en bananrepublik - hinsides demokratiet - da ministeren pludselig under samrådet proklamerede, at nu ville hun slukke for mikrofonen og ikke tænde den igen, og herefter bare sad og stirrede op i loftet, uanset, at spørgsmålene fortsat regnede ned over hende. En minister, der blæser højt og flot på de spørgsmål, som andre folkevalgte politikere stiller til hende, må vel nærmest betragters som en minister, der er uden for rækkevidde! Det var simpelthen en uskøn forestilling, der ikke er et demokrati værdigt. Derfor har jeg sammen med nogle af de andre medlemmer af Folketingets indfødsretsudvalg, som var til stede under samrådet, sendt en klage til folketingets præsidium over ministerens manglende samarbejdsvilje med folkestyret!