Børnepasning

Usmagelig debat om gæstedagpleje

BØRNEPASNING:Nu ser jeg mig tvunget til at give min mening til kende i debatten om gæstedagplejen. Jeg synes, at debatten er ved at tage en drejning, hvor partipolitikken overskygger hensynet til børnenes trivsel. Hele ideen med at tænke i nye baner vedrørende gæstedagpleje udspringer af den diskussion, der var i Fælles Forum sidste efterår, da man forventede et faldende børnetal og dermed en reduktion af pladser i dagtilbuddene til de 0-6-årige børn. Her blev det fremført fra dagplejens side, at antallet af dagplejere ikke kunne reduceres, da gæsteplejen så ikke ville kunne fungere. Derfor fik en af forældrerepræsentanterne i Fælles Forum den ide, at det måske kunne være en løsning, hvis de forskellige dagtilbud kunne samarbejde til børns og forældres bedste. Allerede på daværende tidspunkt kunne debatten være afsluttet, hvis dagplejens forældrerepræsentant havde deltaget i møderne og formidlet dette forslag tilbage til forældrene, så havde det ikke været nødvendigt at indsamle underskrifter og fører en efterhånden usmagelig debat i avisen. Jeg synes, det er kedeligt, at det tilsyneladende er nødvendig at nedgøre de andre dagtilbud for at forsvare sit eget. Jeg har selv haft to børn i dagpleje, men valgte puljeordning til mit tredje barn, hvilket udelukkende har været en positiv oplevelse. Jeg har altid oplevet, at der har været tid til både mit barn og mig, da personalenormeringen som bekendt er den samme som i dagplejen. Desuden er der en stor tryghed forbundet med at kunne aflevere sit barn det samme sted hver dag samt til voksne, man kender. Som pædagog i en af Brovst Kommunes børnehaver finder jeg en udtalelse som, at vores børn tids nok kan komme i institution, stødende for min faglighed. Jeg mener, at vi gør et stort og til tider krævende arbejde i børnehaverne for at støtte det enkelte barns trivsel og udvikling. Desuden ville en løsning på problemet med gæstepleje være at tænke i helt andre baner og lade børnehaverne have en vuggestueafdeling. Jeg håber, at politikerne vil nå frem til den bedste løsning for børnenes trivsel, men det kan tilsyneladende være svært at vælge det rigtige, når de forslag der fremkommer fra Fælles Forum, som repræsenterer alle forældre med børn i dagtilbud, efterfølgende viser sig alligevel ikke at være det, som forældrene ønsker.