Usocial socialminister

For at bevise sin store sociale forståelse nedsatte Anders Fogh i 2002 Rådet for socialt udsatte.

Det har han formentlig fortrudt mange gange siden, eftersom dette råd i samtlige sine årsrapporter har kritiseret regeringen for at presse de dårligst stillede urimelgit hårdt. Af den netop udsendte seneste rapport fremgår det, at der er gennemført nedskæringer på kontanthjælpen, starthjælpen og boligydelsen sv.t. 2 milliarder kr. Som jeg anførte det i mit indlæg 21.8. var Anders Foghs kommentar til Rådets første årsrapport meget klar: ”Jeg anerkender ikke den pågældende rapport”. Samtidig beklagede han ”den vanvittige debat, der har været om en fattigdomsgrænse”, skønt en sådan grænse kunne give os et mere entydigt billede af fattigdommen i vort land. Jeg nævnte også, at socialminister Eva Kjer Hansen i dec. 2005 afviste resultatet af en undersøgelse, som Socialforskningsinstituttet gennemførte på hendes foranledning. Af denne undersøgelse fremgår det, at de velgørende organisationer oplyser, at antallet af mennesker, som søger hjælp hos dem, har været stigende siden Fogh-regeringen tiltrådte. I sit svar til mig 26.8. undlod ministeren at kommentere disse kritikpunkter. I stedet hæftede hun sig ved min fremhævelse af, at vi lever i et samfund med en høj grad af erhvervs-konkurrence kraft - den 4. stærkeste i verden - og en høj grad af social udjævning, idet hun behændigt undlod at kommentere min begrundelse for at fremhæve dette. Begrundelsen var hendes liberalistiske udtalelse til Jyllands-Posten 18.9.05 om, at ”uligheden (i vort samfund) gerne må blive større”. Det er der som antydet en del, der tyder på at den gør. Derfor skønnede jeg, at denne udvikling inderst inde glæder ministeren og hendes ultra-liberalistiske spindoktor Christohper Arzrouni - den tidligere nytårs-taleskriver for Anders Fogh - selvom statsministeren for et syns skyld og efter en vis betænkningstid bad socialministeren om at dementere sin ulighedsudtalelse. Fogh har jo forbudt liberalisterne at vedkende sig deres liberalistiske holdninger i disse år, hvor det gælder om at holde fast på de bortløbne socialdemokrater - hvad der synes at blive sværere og sværere, efterhånden som det går op for disse bortløbne, at man ikke på én og samme tid kan gennemføre et skattestop og videreudvikle velfærdssamfundet, sådan som Fogh lovede det under valgkampen i 2001. Og de liberalistiske Venstre-folk, der af samme grund har dannet et nyt parti, må ikke få lov til at kalde dette parti ’Liberalisterne’. Det har indenrigsminister Lars Løkke Rasmussen nu hindret dem i i et år. Men Venstre må godt selv kalde sig ’Danmarks liberale parti’, skønt holdningen til ’Liberalisterne’ og Søren Pind-gruppen - der ikke kan få optaget nogle af Anders Foghs liberalistiske minimalstatssynspunkter i Venstres nye principprogram - er alt andet end liberal, dvs. frisindet. Der er sørme ikke nemt at være Venstremand eller -kvinde i disse år. Det er næsten ligeså svært som at være Konservativ. Det er for resten heller ikke nemt at være DF’er. Spørg bare nazisterne.