Usocialt at hæve afgifter

ENERGI:Det er socialt uforsvarligt og miljømæssigt meningsløst at hæve energiafgifterne uden at indføre et bundfradrag, der friholder husstande med et lavt forbrug. Regeringen stoppede selv stigningen af de grønne afgifter med henvisning til, at de ramte husstande med lave indkomster urimeligt. Desværre fjernede de også det forsøg med et bundfradrag, der skulle sikre social balance i de grønne afgifter, som Enhedslisten havde fået igennem. Når de nu hæver energiafgifter, er det asocialt – og de ved det selv. Miljømæssigt ville effekten også være meget større, hvis man kun straffede mennesker med et overforbrug. Det er også kun disse mennesker der har mulighed for at nedsætte deres forbrug væsentligt. Det kunne opnås gennem et bundfradrag, som gav alle mennesker ret til et beskedent forbrug uden at skulle betale ekstra, mens mennesker med et stort forbrug skal betale langt mere. På trods af, at regeringen taler om en ”Klimaplan”, er disse indvendinger imidlertid ligegyldige for regeringen. Stigningen på energiafgifter skal ikke bruges til at sikre miljøet. Energiafgifterne er udelukkende tænkt ind som finansiering af skattelettelser til de rige. Heldigvis er der, efter at de radikale har tilsluttet sig Enhedslistens forslag om et bundfradrag i de grønne afgifter, enighed i oppositionen om, at vi skal have indført et sådant fradrag. Derfor er forskellen på regeringens og oppositionens politik også på dette område soleklar.