Uspiselige jobtilbud til køkkenansatte

Souschef i Skovgårdens køkken mener, at kommunens tilbud om genansættelse er for ringe

HADSUND:17 ansatte i plejecentret Skovgårdens køkken står til fyring, efter at byrådet i aftes gav det kommende års budget første behandling. Køkkenlukningen blev kun sporadisk nævnt på byrådsmødet, og der arbejdes således fortsat ud fra socialudvalgets bidrag til at få budgettet til at balancere. Nemlig at man finder udvalgets besparelsesmål ved at udlicitere madproduktionen. At de 17 ansatte i gårsdagens avis var blevet til "mindst syv", skyldes, at kommunen opretter nye job, som man forestiller sig, at de ansatte vil søge. Men i første omgang vil alle 17 få en fyreseddel. Alt afhængig af udfaldet af den kommende licitation, vil nogle af de ansatte kunne få job i den virksomhed, der overtager opgaven. Ingen gør sig illusioner om, at der bliver tale om ret mange job, og skulle opgaven ende langt fra Hadsund - Tjele er en mulighed - er det spørgsmålet, hvor godt det "jobtilbud" i realiteten er. Givet er det imidlertid, at Hadsund Kommune selv vil få brug for en halv snes medarbejdere som en konsekvens af beslutningen. Der vil også efter udliciteringen skulle laves morgenmad og smørres smørrebrød ude på plejecentrene, og det åbner mulighed for, at tre-fire af de nuværende ansatte kan fortsætte i et job, der ligner deres nuværende. Desuden skal en del af besparelsen anvendes til ansættelse af ekstra fem-seks medarbejdere på plejecentrene, hvilket skal gøre det muligt at gennemføre såkaldte pædagogiske måltider, hvor beboerne inddrages omkring tilberedning, borddækning og lignende. De stillinger kan det nuværende køkkenpersonale søge, og dermed ender regnestykket altså med "mindst syv" ledige. Hvor mange eller hvor få det ender med, afhænger imidlertid af, om personalet gør alvor af at søge de opslåede stillinger. Det stiller Mette Tinggaard sig meget tvivlende over for. Souschefen i Skovgårdens køkken peger på, at der rent fagligt er meget stor forskel på at lave mad og yde pleje til ældre, og at de nye job i plejen umiddelbart ikke virker tillokkende på køkkenpersonalet. Desuden er det kommunale "sikkerhedsnet" blevet noget mindre finmasket, efterhånden som beslutningen er blevet modnet hen over sommeren. Et - efter Mette Tinggards opfattelse - meget væsentligt tilbud til de fyrede om betalt efteruddannelse til job på eksempelvis plejecentrene er bortfaldet. Får de ansættelse på plejecentrene, bliver det altså som uuddannet personale og derfor til noget lavere løn end den, de modtager nu. - Sådan behandler man altså ikke medarbejdere, der har gået og lavet mad i 15-20 år, siger hun og udtrykker endnu en gang fortørnelse over beslutningen.