Usympatisk menneskesyn hos minister

Så har beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen igen været på skærmen og demonstreret sit usympatiske menneskesyn.

Søndag aften (19.9.) blev ministeren bedt om at kommentere en sag om sygedagpenge fra Vejle kommune. Behandlingen af den konkrete sag skal jeg ikke kommentere. Det er et anliggende for Vejle Kommune. Det er langt mere interessant (beskæmmende) at lytte til beskæftigelsesministerens svar på, om sygedagpengereglerne altid er lige hensigtsmæssige. Ud fra den konkrete sag, hvor en alvorligt syg kvinde var kommet godt og grundigt i klemme i systemet, kunne ministeren fuldstændig tilbagevise tv-journalistens spørgsmål, om ikke reglerne af og til er for firkantede. Det mente ministeren ikke. Kommunerne kunne bare sætte mere fart i sagsbehandlingen og få "sammenkaldt" den nødvendige lægelige ekspertise. Her ignorerer den gode minister fuldstændigt, at der ofte er betydelige ventetider på vore sygehus og hos speciallæger. Han ignorerer fuldstændigt, at der er masser af situationer (alvorlige kirurgiske tilfælde), hvor det ikke kan lade sig gøre at blive rask på en år. Beskæftigelsesministeren brugte sin sædvanlige kæphest: Hvis ikke kommunerne kan klare sagerne på et år, så bliver de straffet økonomisk. Han mente, at dette – økonomisk straf – var det bedste incitament til kommunerne. Det, der er så rystende ved sådanne udtalelser, er, at det for ministeren overhovedet ikke handler om at hjælpe syge/ tilskadekomne mennesker på fode igen. For ham handler det om cool cash. På spørgsmålet om, hvad man skal gøre, hvis folk alligevel ikke kan blive raske på et år, svarede manden gudhjælpemig, at så må de have førtidspension eller lignende. Dette lands beskæftigelsesminister udtaler for åbent skærm – i den bedste sendetid og i relation til den omtalte sag – at hvis folk kommer til skade og ikke kan passe deres arbejde inden for et år, kan man jo ikke blive ved med at få sygedagpenge. Så må man have førtidspension eller lign!? Dette på trods af, at en speciallæge i samme indslag mener, at inden for et halvt til et helt år kan den pågældende efter hans mening blive rask. I velfærdssamfundet Danmark har vi altså en beskæftigelsesminister, der mener, at hvis ikke helbredelsen går hurtigt nok (et år), så skal folk "bare" have førtidspension eller lign!? Så er det, jeg ikke ved, om manden er dum eller ondskabsfuld. Og dog. Når jeg tænker på hans tidligere bedrifter (træk kontanthjælpsmodtagere i kontanthjælpen, så får de incitament til at tage et arbejde i et land, hvor der mangler mellem 200.000 og 300.000 arbejdspladser), så er jeg efterhånden overbevist om, at beskæftigelsesministeren – og det han repræsenterer – har et menneskesyn, der bedst karakteriseres ved at være primitivt, simpelt og ringeagtende.