Usympatisk

Det er en ærlig sag at skifte standpunkt. Også i politik. Det er dog klædeligt, hvis man selv gør opmærksom på det, når det sker. Men det er helt klart ikke Pia Kjærsgaards og Dansk Folkepartis strategi.

Partiet ændrer holdninger som en tyv om natten og håber på, at ingen opdager det. Det gælder også det helt forkerte skatteforlig, hvor DF nu viser sit sande ansigt, og bakker op om skattelettelser til dem, der har mindst brug for det i Danmark. Det står i grel modsætning til de udtalelser, Pia Kjærsgaard kom med for mindre end et år siden op til DF’s årsmøde i efteråret 2006. Her var hun helt klar i mælet: ”Hvis der er et økonomisk råderum, så skal det bruges til skattelettelser i bunden, og kun i bunden”, sagde DF’s leder i et interview med Kristeligt Dagblad 15.9. 2006. I interviewet forsvarede hun også skattestoppet og understregede, at netop skattestoppet var garanten for, at der ikke kommer ”en grøn afgift, som i den grad går ud over de økonomisk dårligst stillede”. Selvom den politiske hukommelse er kort, så er der vist ikke nogen, der kan være i tvivl om, at her er der tale om et voldsomt skift i holdning til, hvem der skal have skattelettelser, og hvordan de skal finansieres. Først dropper Pia K. skattelettelser i bunden, og derefter lader hun de samme dårligst stillede betale gildet ved at sætte de grønne afgifter op. Det er ikke så underligt, at Bendt Bendtsen smiler i disse dage. Selvom han ikke fik så mange penge til de rige, som han havde håbet, så har han fået gennemført skattelettelser på næsten 10 milliarder kroner. Penge, som kunne have været anvendt til mere velfærd i den offentlige sektor. Men Pia Kjærsgaard bed på Bendt Bendtsens krog. Hvorfor valgte Pia skattelettelser frem for velfærd? Var det frygten for valg? Jeg tror det ikke. Al tale om DF’s sociale profil har altid været et stort bluff nummer. Skatteaftalen er endnu et eksempel på, at DF er en del af det borgerlige Danmark. En borgerlig blok, der både forsømmer den fælles velfærd og giver skattelettelser til de rigeste. Hvorfor skal direktøren have en meget stor skattelettelse, mens den gamle pensionist kun får, hvad der svarer til 70 kr. om måneden? Ville det ikke være klogere at sikre bedre betingelser i ældresektoren og en reel behandlingsgaranti for kræftpatienter? Vi foreslår konkret, at ældre skal have færre forskellige hjemmehjælpere i deres hjem, at de skal have ret til bad og frisk luft hver dag, hvis de ønsker det og genoptræning, når det er nødvendigt. Alt det har DF nu sagt nej til. Nu viser det sig endelig, at alle Pia K.’s fine skåltaler om de svageste og om omsorgen for velfærden, som skulle komme før skattelettelser, alene er et skalkeskjul for klassisk borgerlig politik. Se, det er jo også et standpunkt. Det er bare ikke særlig sympatisk!