Lokalpolitik

Utålmodige Lanterne-folk

Initiativgruppe fra Løgstør afkræver politikere et svar om Lanternen-projektet

Hvis Lanternen etableres, så skal der laves fodboldbaner ved Lanterne-området, og det betyder, at der kan blive omkring 50 attraktiv byggegrunde fri på det gamle stadion (billedet). Hvis Løgstør Hallerne også flyttes vil der kunne laves omkring 20 byggegrunde her. Foto: Henrik Bo

Hvis Lanternen etableres, så skal der laves fodboldbaner ved Lanterne-området, og det betyder, at der kan blive omkring 50 attraktiv byggegrunde fri på det gamle stadion (billedet). Hvis Løgstør Hallerne også flyttes vil der kunne laves omkring 20 byggegrunde her. Foto: Henrik Bo

- Skal vi gå videre med de her tanker - eller skal idéen lægges død? Det spørgsmål stiller den initiativgruppe fra Løgstør, der arbejder med det såkaldte Lanterne-projekt, nu det nye byråd. Gruppen fra Løgstør har gennem mange, mange måneder arbejdet med projekt, som er udset til at samle samtlige idræts-, kultur-, fritids- og sundhedsfaciliteter i byen på et areal lige syd for Løgstør skole. Politikerne i det gamle byråd sagde sidste år, at de synes idéen er rigtig god. Men nu er pæne ord ikke længere nok. Lanterne-gruppen er så langt, at gruppen beder byrådet komme med en principbeslutning, der binder kommunen fast på, at projektet også skal gennemføres. Uden grønt lys fra byrådet kan Lanterne-gruppen ganske enkelt ikke komme videre i forhold til alle de andre aktører, der også er involveret. For ingen vil rykke til Lanterne-området, før de har en sikkerhed for, at projektet nu også gennemføres. Og den garanti for gennemførelse kan kun komme fra de 27 politikere i byrådet. Eller i det mindst fra et flertal på 14. F.eks. har Løgstør Idrætsforening fået tilskudskroner til en lethal. Tilsagnet om tilskudspengene udløber snart, og derfor er idrætsforeningen nødsaget til at vide om den nye lethal skal opføres på det gamle stadion. Eller om man kan i stedet gå i gang med at opføre hallen på Lanterneområdet ved skolen, så lethallen kan blive en del af Lanternen. Hvis Lanternen gennemføres er det planen at flytte byens fodboldbaner til arealet. Og netop de gamle fodboldbaner er et ikke helt uvæsentligt element i etableringen af Lanternen. Da byrådet i går fik en orientering af Lanterne-gruppen, så blev det nemlig flere gange understreget, at de gamle fodboldbaner kan blive en god indtægtskilde. Banerne ligger med en fantastisk udsigt over Limfjorden. Så selvom der skal proppes kommunale kroner i Lanternen, så kan der altså også komme penge hjem i kommunekassen igen i form af salg af attraktive grunde. Og det er vel at mærke grunde som Løgstør hårdt står og mangler. Der vil også kunne etableres attraktive grunde med udsigt over fjorden, hvor de Løgstør Haller ligger i dag. Et andet argument fra Lanterne-gruppen for etableringen er, at kommunen kan spare omkring 900.000 kr. på driftsudgifterne ved at samle alle faciliteter under én hat. Efter at gruppen i går på et temamøde afkrævede politikerne er svar, så bliver sagen nu sendt i fagudvalg. Planen er at byrådet skal tage stilling til om kommunen vil sige ja til principbeslutningen på byrådsmødet torsdag 27. maj.