Hirtshals

Utålmodige tilbudsgivere får svar

Tilbudsgivere har intet hørt i toenhalv måned

HIRTSHALS:Da Hirtshals Kommune i marts/april opfordrede interessenter til at komme med købstilbud på arealer omkring Banegårdspladsen og samtidig tilkendegive hvilke planer, man havde for udnyttelse af arealerne, kom der i alt syv seriøse bud, inden fristen udløb 9 april. - Tilbudsgiverne er informeret om, at der var i alt syv bud, og at de skulle behandles på et økonomiudvalgsmøde 14. maj. Siden har de ikke hørt noget, fortæller Jens Bering, der tidligere har haft depot i området. Han lægger ikke skjul på, at han føler, at Hirtshals Kommune har behandlet de seks forbigåede tilbudsgivere uanstændigt i denne sag. Han fortæller, at tilbudene i en tilsvarende sag i Hobro Kommune blev offentliggjort dagen efter, de blev afleveret. Derved blev der mulighed for at få en ordentlig offentlig debat omkring, hvad arealerne skulle benyttes til. - Jeg synes bestemt Hirtshals-borgerne burde få mulighed for at se og bedømme de syv forslag, så der kunne komme en frugtbar debat ud af det, siger Jens Bering. At Hirtshals Kommune har valgt et af de syv projekter ud og i øjeblikket forhandler med denne tilbudsgiver er klart. - I sådanne forhandlingssituationer er der skrappe regler for, hvad vi må og kan komme ud med. Faktisk må vi ikke offentliggøre noget, før der foreligger en egentlig købsaftale. Men jeg kan godt forstå, at de øvrige tilbudsgivere er utålmodige, og vi vil i denne uge skrive og orientere dem om situationen, siger plan- og udviklingschef Helle Lassen, der direkte spurgt, erkender, at orienteringen nok bliver i form af et afslag. Planchefen oplyser, at der sidenhen bliver rig lejlighed til debat. - Ikke kun tilbudsgiverne, men også naboerne fortjener at blive orienteret, Det skal de nok blive så snart forhandlingerne er afsluttet, lover hun. Når et lokalplansforslag foreligger, skal der være offentlig høring i otte uger. Men for de seks vragede tilbudsgivere er løbet kørt. Det, der kan rettes sidenhen, bliver i den forbindelse småtterier. At der skulle gå over toenhalv måned, før de fik deres afslag, finder tilbudsgiverne ganske urimeligt. Bl.a. fordi de i den periode har skullet have kapital klar, der kunne finasiere deres projekt.