EMNER

Utidige udtalelser fra folketingsmedlem

Det nordjyske folketingsmedlem for Kristendemokraterne Mogens Nørgaard Pedersen sætter ikke sit lys under en skæppe. - I hvert fald er han ikke bange for at udtale sig skråsikkert om interne kommunale forhold i en kommune, hvor han ikke selv er borger.

SKRÅSIKKERT Således har han i medierne kritiseret Pandrup Kommune for ikke at have ansat en opsøgende ungdomsmedarbejder - en såkaldt streetwalker eller ungdomskonsulent. Og straks konkluderer den snarrådige mand på tinge, at vi som kommune sløser med det forebyggende arbejde og blot sender sorteper videre til amtet. Hvad bilder han sig egentlig ind, og hvem tror han, han er? Mogens Nørgaard Pedersen har da ret i, at vi i modsætning til nogle af vore nabokommuner ikke har ansat en person i den funktion, han åbenbart ser som altafgørende for kvaliteten i den offentlige indsats i forhold til børn og unge. Hvordan kan et folketingsmedlem uden videre beskylde en kommune for sløseri og forsømmelse på et så spinkelt grundlag? Hvad kender Mogens Nørgaard Pedersen til den samlede kommunale indsats for børn og unge mellem 0 og 18 år i Pandrup Kommune? - Intetsomhelst! Det tyder hans usaglige og populistiske udhængning af kommunen klart på. Vi stiller nemlig gerne op til en sammenligning med de kommuner, som Mogens Nørgaard Pedersen fremhæver i forhold til os. Så vil der vise sig et noget mere nuanceret billede af virkeligheden end det Mogens Nørgaard Pedersen føler sig kaldet til at tegne fra sin skarpe iagtagerposition i Birkelse. Vi bliver således berømmet i det ganske land for de fritidstilbud og for de fysiske rammer, vi kan tilbyde eksempelvis idrætudøverne. Vi bliver i mange sammenhænge fremhævet for vores politik på fritidsområdet, hvor ingen kommune af Pandrups størrelse kan tilbyde børn og unge en sådan mangfoldighed af valgmuligheder, som vi kan. Alt sammen er det et led i den forebyggende indsats, som Mogens Nørgaard Pedersen påstår, vi forsømmer i Pandrup Kommune. Sagens kerne er imidlertid slet ikke Pandrup Kommune og de misbrugsproblemer blandt helt unge og den medfølgende kriminalitet, der desværre er et generelt problem alt for mange steder i disse år. Sagens kerne er, at et folketingsmedlem her ser chancen for at komme i fokus og slå sit navn fast på en for ham "god sag". Det bliver Pandrup Kommune så helt aktuelt misbrugt til. I øvrigt forekommer det besynderligt, at netop et medlem af Kristendemokraterne straks ser kommunen som hovedsynderen, når børn og unge har problemer. Hvor er forældrene, hjemmet og familien henne i Mogens Nørgaard Pedersens univers? Er det grundlæggende problem mon ikke snarere mangel på nogle fundamentale etiske, moralske og religiøse værdier i opdragelsen, end det er mangel på en kommunalt ansat streetwalker? Jeg siger ikke, at det ikke kan være en god idé at ansætte en ungdomskonsulent eller lignende. Men det er for naivt og letkøbt at tro, at med en sådan person ansat ville problemerne være helt eller delvist løst. En forebyggende indsats er i virkeligheden et netværk af en masse forskelligartede indsatser på mange forskellige niveauer: Skolen, foreningslivet, gode kammerater og som et grundlag for det hele et hjem og en opdragelse med nogle værdier, der sætter kursen for et bæredygtigt liv. At der en en gruppe af børn og unge, der mangler det sidste eller måske noget af det hele, er der ingen tvivl om. At det kræver en særlig indsats at nå dem, er der heller ingen tvivl om. At også Pandrup Kommune kender sit ansvar i den sammenhæng er soleklart. Mogens Nørgaard Pedersens letkøbte og billige udtalelser om den manglende kommunale indsats er en hån mod de mennesker med socialchefen i spidsen, der lige nu ligger vandret for at sætte ind, hvor det er påkrævet. Nej, Mogens Nørgaard Pedersen, Pandrup Kommune har ikke p.t. ansat en ungdomskonsulent. Men det er ikke ensbetydende med, at der ikke arbejdes seriøst med den forebyggende indsats. Det kan vi ligesom andre blive meget bedre til, end vi er. Derfor er konstruktiv kritik særdeles velkommen. Profileringsivrige folketingsmedlemmers bedrevidende kritik uden en saglig baggrund kan vi derimod ikke bruge til noget. Bedre held en anden gang, hvis du vil udtale dig om kommunale forhold andre steder end i den kommune, hvor du selv er bosat. Hvis ansættelse af en ungdomskonsulent er så altafgørende for den forebyggende indsats i kommunerne, forstår jeg i øvrigt slet ikke, at Mogens Nørgaard Pedersen ikke har set det som sin opgave at stille et lovforslag herom i Folketinget. Det er vel her, han har sin arbejdsplads?