Bindslev

Utilfreds med manglende høring

SINDAL:Den har været gal tidligere, og forleden blev der udtrykt utilfredshed omkring det igen, da der blev holdt møde i Ældrerådet. Det drejer sig om, at Ældrerådet gerne vil høres, når politikerne træffer beslutninger, der har indflydelse på de ældres ve og vel - og da mange ældre benytter biblioteksfilialerne, som er indstillet til lukning fra årsskiftet på grund af besparelser, blev det kritiseret, at Ældrerådet ikke var blevet hørt om sagen. EJENDOMSHANDLER: Susanne Kokborg har solgt Mimersvej 11 B, Sindal til Finn Kristensen. Købesummen er ikke oplyst, men ejendomsværdien er 460.000 kr. Knud Nymark Nielsen har solgt Stensbækvej 100, Ugilt til Ejvind Christensen. Købesummen er ikke oplyst, men ejendomsværdien er 1.050.000 kr. Ejvind Jepsen har solgt Mosbjergvej 17, Bindslev til Tina Kristensen og Ray Adam Nørlev. Købesummen er ikke oplyst, men ejendomsværdien er 630.000 kr.