Gymnasiale uddannelser

Utilfreds med spareforslag

Erhvervsrådsforeningen sender brev til Amtet

FJERRITSLEV:Erhvervsrådsforeningen beklager også amtets spareforslag, hvor det er nævnt, at Fjerritslev Gymnasium skal nedlægges. Derfor ligger der idag et brev til amtsborgmester Orla Hav (S) og amtsråsmedlem Gunhild Bach Nielsen (R), hvor erhvervsrådsforeningen lægger deres synspunkter frem. - Det er under al kritik at lukke gymnasiet, siger formand for erhvervsrådsforeningen Lars Erik Jepsen og fortsætter:- Hvis amtet nedlægger gymnasiet, fjerner man et af fyrtårnene i yderområderne. Han mener, det giver mange negative konsekvenser for Han Herred, hvis gymnasiet nedlægges, både uddannelsesmæssigt og for befolkningsvæksten i området. - Vi bomber egnen 25-30 år tilbage uddannelsmæssigt. Dengang var der heller ingen muligheder for at tage en ungdomsuddannelse i området. Gymnasiet er den eneste mulighed, de unge har, hvis de ikke vil bruge flere timer på transport hver dag, siger Lars Erik Jepsen. Desuden mener han ligesom amtsrådsmedlem Gunhild Bach Nielsen (R), at det er en kortsigtet løsning at lukke gymnasiet, selvom der ikke går så mange unge i øjeblikket, som gymnasiet er nomeret til. - Jeg mener, det er et godt gymnasium, vi har. Det er højteknologisk og bruger hele tiden IT i undervisningen, og ungdomsårgangene vokser jo også over de næste år, så pladsen bliver nødvendig, mener Lars Erik Jepsen og fortsætter:- Vi får et problem, for det bliver meget svært at trække nye folk til området, hvis vi ikke kan tilbyde de unge en uddannelse. Desuden påpeger han, at egnen også mister arbejdspladser, hvis gymnasiet forsvinder. Erhvervsrådsforeningen lægger alle disse argumenter frem i deres brev til amtsborgsborgmester Orla Hav (S) og amtsrådsmedlem Gunhild Bach Nielsen (R) og håber på denne måde at blive hørt. - Besparelserne er trods alt kun et forslag, så der skal reageres, mens vi har chancen, siger Lars Erik Jepsen.