Børnepasning

Utilfredse forældre i aktion

Dagplejere og forældre er bekymrede for ny struktur i dagplejeformidlingen

SEJLFLOD:Forældrebestyrelsen for dagplejen i Sejlflod har sendt et brev ud til alle forældre med børn i dagplejen og opfordrer dem til at gå til politikerne og stille krav om bedre arbejdsvilkår for dagplejeformidlingens medarbejdere. De har også sendt et brev til borgmester Kr. Schnoor, hvori de udtrykker deres bekymring for, at dagplejeformidlingens personale køres ned af for stort et arbejdspres. Kommunen har just opslået en stilling som leder af dagplejeformidling med tilhørende ansvar for pladsanvisningen, en stilling, der reelt ikke har været besat det seneste år på grund af sygdom. Stillingen ventes besat pr. 1. marts. - Dagplejerne er imod ordningen, da de frygter, at lederen ikke kan koncentrere sig 100 pct. om dagplejen, når vedkommende samtidig skal have ansvar for pladsanvisningen, der kræver ca. 15 timer om ugen. - Ledelsen af dagplejen er erfaringsmæssigt et fuldtidsjob, så for os at se, er der tale om en klar forringelse, og vi kan frygter, at det kommer til at gå ud over tilsynet med dagplejen, dagplejernes arbejdsfoorhold og i sidste ende vores børn, siger Ib Kragelund Pedersen fra forældrebestyrelsen. Han understreger, at dagplejerne i øjeblikket passer børnenen på fuld forsvarlig vis, og at der bestemt ikke er noget at klage over på det felt. - På grund af sygdom har der ikke været nogen ledelse af formidlingen det seneste årstid, og vi kan frygte, at de to sidste medarbejdere, der er på kontoret, vil opsige deres stillinger på grund af stress og frustrationer, tilføjer Ib Kragelund Pedersen. I brevet til borgmesteren skriver forældrebestyrelsen, at man synes, at kommunens overordnede værdier for ledelse - udvikling, dialog og åbenhed virker noget farceagtige, når man ser på den negative udvikling i dagplejen og den manglende dialog og åbenhed fra skoledirektørens side. Skoledirektør Hans Jørgen Kudsk mener, at han har spillet med helt åbne kort. - Vi har diskuteret forskellige modeller for, hvordan vi kan løse opgaverne i fuld åbenhed. Jeg har forståelse for, at der internt kan være en bekymring for, om man nu også kan nå alle de nye opgaver, men der er ikke tale om en stramning. - Lederen af dagplejeformidlingen har også hidtil haft det overordnede ansvar for pladsanvisningen, men skal nu også stå for det praktiske bistået af yderligere to medarbejdere. Der har hidtil været tre om opgaverne, og det skal der fortsat være, siger Hans Jørgen Kudsk. Indtil en ny leder er ansat bliver den manglende stilling dækket ind med forskellig vikarbistand. Forældrene frygter, at dervil blive mindre tid til tilsyn med den nye struktur, men skoledirektøren lover, at det ikke bliver tilfældet. - Der er afsat et besøg hos dagplejerene hver anden måned, og det vil der også være fremover, lover han.