Lokalpolitik

Utilfredshed med underskud

BRØNDERSLEV:IBrønderslev Byråd er der utilfredshed med, at MiljøcenterVendsyssel I/S igen giver underskud. Til byrådsmødet i Brønderslev blev forelagt et underskud på 314.070 kr. Der var budgetteret med et underskud på 78.000 kr. Regnskabet er godkendt af Miljøcentrets bestyrelse med bemærkninger og med forslag om, at underskuddet dækkes ved tæring på Miljøcentrets egenkapital, som herefter er på 624.466 kr. Borgmester Jens Arne Hedegaard (V) beklagede, at det er en uholdbar situation. - Hvis det fortsætter på den måde, er egenkapitalen brugt om to år, bemærkede Jens Arne Hedegaard. Kommunernes Revision har ikke givet anledning til bemærkninger.