EMNER

Utilfredsheden breder sig

Snedsted er også utilfreds med forslag om lukninger af jernbaneoverskæringer.

2
Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne.

Overkørslen ved Midholmvej i Snedsted har både advarselslys og bimlende klokker. Alligevel bliver det foreslået, at nedlægge overkørslen. Snedsted Håndværker- og Borgerforening foreslår i stedet, at der kommer halvbomme ved overkørslen.Foto: Peter Mørk

Lea Kristiansen er formand for Snedsted Håndværker- og Borgerforening. I den egenskab giver hun udtryk for, at det er klart utilfredsstillende, at Banedanmark og COWI A/S har foreslået, at jernbaneoverskæringerne i Snedsted - med undtagelse af Hovedgaden - skal nedlægges. - Det er helt klart uacceptabelt, understreger Lea Kristiansen. Fire overkørsler I nærheden er Snedsted centrum krydser Thybanen fire strategiske overgange. Tre af dem foreslår Banedanmark og COWI A/S skal nedlægges, og det er overskæringen ved Midholmvej, Sigurd Müllers Vej og en gangsti, der fører ned til skolen, børnehaven og Snedsted Hallen. Overskæringen ved Hovedgaden har Banedanmark og COWI A/S af indlysende årsager valgt ikke at ændre på. Dens funktion forbliver uændret. Ingen henvendelser Lea Kristiansen giver udtryk for, at hun finder det for ringe, at hverken Banedanmark, COWI A/S eller Thisted Kommune for den sags skyld rettede henvendelse til Snedsted Håndværker- og Borgerforening. - Det kom bag på os, at Banedanmark og COWI havde planer for Snedsted, og vi vidste ikke engang, at der var indkaldt til borgermøder om nedlæggelsen af jernbaneoverskæringer, og først bagefter blev vi fra anden siden informeret om, hvilke planer der var foreslået for Snedsted og Thybanens jernbaneoverskæringer, fortæller Lea Kristiansen. Trængsel på Hovedgaden En af de foreslåede lukninger er overskæringen ved Midholmvej. - Hvis den bliver lukket som foreslået, så vil det give en masse bøvl for entreprenører og landbruget, fordi den tunge trafik og landbrugsmaskiner bliver nødt til at køre gennem byen ad Hovedgaden, siger hun. Hovedgaden har adskillige chikaner for at reducere hastigheden, men chikanerne gør det imidlertid også, ifølge Lea Kristiansen, usikkert for cyklister. - Og det bliver endnu værre, hvis overskæringen ved Midholmvej bliver lukket, understreger Lea Kristiansen. Hun vil ikke umiddelbart udelukke, at en skiltning med forbud mod køretøjer over 3500 kilo på Hovedgaden kan være en løsningsmodel. Hun mener dog, at den bedste løsning vil være halvbomme på Midholmvej, og så tilføjer hun, at så vidt hun er underrettet, så er der heldigvis ikke sket ulykker ved overkørslen på Midholmvej. - Vi siger under alle omstændigheder nej til en total lukning, slår hun fast.