EMNER

Utilfredsheden ulmer på Hannæs

Thisted Kommune har afvist flere tilskud til foreningslivet på Hannæs

Efter Hannæs er kommet under den nye Thisted Kommune, er flere tilskud til foreningerne på Hannæs blevet skåret bort. Det mener i hvert fald Ingvar Jacobsen, der er bestyrelsesmedlem af paraplyorganisationen Regnbuen, der dækker over beboer- og håndværkerforeninger på Hannæs. Og nu skal der gøres noget ved sagen, mener han. - Vi holder bestyrelsesmøde i Regnbuen fredag den 18. januar, og her tager vi sagen med som et punkt på dagsordenen, siger han. Et eksempel på de nye tider på Hannæs, efter de tre Thy kommuner er kommet ind under den nye Thisted Kommune, er tilskuddet til den lokalhistoriske forening på Hannæs. Foreningen har til huse i det tidligere Vestervig Bibliotek, som blev lukket for godt et år siden. Den lokalhistoriekse Forening har dog fortsat hjemme i lokalerne på det nu nedlagte bibliotek, hvis bygninger ejes af ebh Bank. - Vi plejer jo at få huslejen betalt af kommunen, idet vi har siddet gratis til leje. Men efter biblioteket lukkede, mangler vi 6000 kroner til husleje for 2007. De penge søgte vi Thisted Kommune om, men fik et afslag. Nu ved vi ikke, hvorfra vi skal få pengene. Vi sidder sådan set gratis til leje på ebh Banks nåde, og det kan da ikke være rimeligt, at det er banken, der skal stå for udgiften alene, siger Ingvar Jacobsen. Det er kun et af flere eksempler på, hvordan foreningslivet på Hannæs bliver forbigået, når den nye Thisted Kommune deler penge ud til foreningslivet, mener han. - Når det har noget med bold at gøre, sidder penge løst hos politikerne, men er det kultur, er det sværere at få del i dem, siger Ingvar Jacobsen. Han vil nu i første omgang drøfte situationen med medlemmerne i Regnbuen fredag den 18. januar. - Så er planen, at vi vil indkalde de forskellige foreninger til en snak om den uholdbare situation, og eventuelt invitere politikere og embedsmænd fra kommunen med til mødet, i håb om at komme i dialog med politikerne, så den her udvikling ikke tager overhånd, siger Ingvar Jacobsen.