Utilfredsheden ulmer videre blandt ansatte

Sagsbehandlere ønsker fortsat socialforvaltningen indberettet til arbejdstilsynet

AALBORG:Selv om de to involverede fagforeninger og ledelsen i Aalborg Kommunes socialforvaltning har indgået en aftale, der skal sikre et bedre arbejdsmiljø, ulmer uroen fortsat blandt de menige sagsbehandlere. Ved et møde tidligere på ugen blev to arbejdsmiljøkonsulenter fra HK og socialrådgivernes fagforening enig med socialforvaltningens ledelse om en slags køreplan for, hvordan sagsbehandlerne kan blive lettet for noget af den store arbejdsbyrde, der helt bogstaveligt hober sig op på deres skriveborde i form af højere og højere papirdynger. Køreplanen omfatter også en tidsplan, og ifølge den skal der senest til september iværksættes helt konkrete tiltag, som mindsker presset på den enkelte medarbejder. - Men på det fyraftensmøde, hvor vi præsenterede aftalen, var der delte meninger om resultatet. Hovedparten synes absolut ikke, at det er tilstrækkeligt, og at socialforvaltningen fortsat bør indberettes til arbejdstilsynet, selv om vores faglige organisationer fraråder det, fortæller Valdemar Jensen, der er tillidsrepræsentant for socialrådgiverne ansat hos Aalborg Kommune. Han understreger, at det hverken er op til ham eller tillidsrepræsentanten for HK'erne, Brian Andersen, at vurdere, hvorvidt der skal indgives en anmeldelse til arbejdstilsynet. Det er snarere op til sikkerhedsrepræsentanterne, men de ansatte kan også gøre det enkeltvis eller som en gruppe. I den aftale, som de to parter blev enige om på mødet i sidste uge, blev det fastslået, at ledelsen har det overordnede ansvar for at tilrettelægge arbejdet, så de ansatte ikke bliver overlæsset med opgaver. Første skridt er udarbejdelsen af et idekatalog, som både ledelse og medarbejdere - via tillidsfolkene - har mulighed for at komme med bidrag til indtil 1. juli. Valdemar Jensen har ikke umiddelbart nogen patentløsning på problemet udover at ansatte flere folk, hvilket også er det, han gang på gang hører sine kolleger sige. Men ifølge aftalen skal problemerne løses med de nuværende resurser. - Hvis jeg skal give en fornemmelse af, hvad problemet drejer sig om, er det som en mand, der forsøger at skovle et læs jord væk, mens en bulldozer skubber mere jord til fra den anden side. Så dyngen bliver bare større og større, uanset hvor meget manden bruger sin skovl, siger tillidsrepræsentanten. Næste skridt er en bearbejdelse af kataloget med henblik på, at nogle af ideerne udmøntes i konkret handling. Sideløbende vil arbejdsmarkedsafdelingens ledelse sondere blandt de menige sagsbehandlere for at finde ud af problemets virkelige omfang. Inden årets udgang skal der tillige gennemføres en såkaldt arbejdspladsvurdering, hvor både det fysiske og psykiske arbejdsmiljø bliver sat under lup.