Utilfredsstillende beslutningsform

Lokalpolitik 1. april 2008 06:00

UKLARHED: I NORDJYSKE 29. marts fremgår, at der kan være megen uklarhed over hvad vi beslutter i Kommunalbestyrelsen når vi i den socialdemokratiske gruppe stemmer så forskelligt som vi gjorde. Set fra min stol så er der flere forklaringer på dette og jeg vil forsøge at gøre det mere klart for den undrende læser. Først og fremmest gjorde jeg ved byrådsmødets start tydeligt opmærksom på, at jeg ikke fandt at vi havde det nødvendige beslutningsgrundlag til at gennemføre punktet på dagsordenen, hvorfor jeg i lighed med SF anbefalede kraftigt at punktet blev udsat, men dette fremgår ikke af avisen. Dette forslag ønskede borgmesteren ikke at imødekomme. Forløbet har været: emnet om tildeling af timer er behandlet i Børne-Kulturudvalget først med det formål at sende materialet i en høring hos skolerne. Efter høringen der viste gennemgåënde stor utilfredshed, var der ekstra møde i udvalget tirsdag 25/3, så der kunne laves en indstilling til Kommunalbestyrelsen. Alle 7 medlemmer af udvalget blev enige om en indstilling, men i perioden fra 25/3 til 27/3 blev der ændret i indstillingen, således at vi skulle tage stilling til punktet ud fra en mundtlig fremstilling fra borgmesteren ved punktets start. Vi havde dermed ikke mulighed for at afklare vores stilling som gruppe og da vi under punktet blev præsenteret for rigtig mange forskellige synspunkter om tal og detaljer, så var resultatet som det ser ud i avisen: at det enkelte medlem i vores gruppe stemte udfra egen vurdering og forudsætninger, for hos os har hver enkelt selvfølgelig sit selvstændige standpunkt til emnerne. En sådan beslutningsform er naturligvis ikke tilfredsstillende, og det må vi fremover forholde os til i den socialdemokratiske gruppe, så vi sikrer at lignende situationer ikke opstår.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...