Utilpassede bør forlade landet

Muslimerne føler sig dårligt behandlet. Derfor griber de til terrorvåbnet. De beskylder os for manglende respekt for deres religion.

MUSLIMER:Muslimerne føler sig dårligt behandlet. Derfor griber de til terrorvåbnet. De beskylder os for manglende respekt for deres religion. Vi angriber deres lande med en falsk argumentation om at indføre "demokrati", som de ikke vil vide af. Formålet er at sikre den vestlige verden de nødvendige olieforsyninger. De vil ikke vide af den ubegrænsede ytringsfrihed. Det er alvorlige beskyldninger, som vi har svært ved at acceptere. I Danmark har vi ytringsfrihed, og vi har ikke forståelse for, at vi skal trues til en anden holdning. Vi har givet plads til en muslimsk "invasion", hvor muslimer er blevet behandlet generøst. De har fået økonomisk støtte i et omfang, de ikke kender til i de lande, hvor de kommer fra. At besættelseskrigene i Irak og Afghanistan føres på et tvivlsomt grundlag, burde ikke føre til terrorhandlinger imod befolkningerne i Vesten, der har givet plads til muslimer, der har søgt lykken i de vestlige lande. Retfærdighedsvis må det siges, at der er arbejdsomme og dygtige muslimer, der er til gavn for f.eks. Danmark, men vi har en stor gruppe, der er en trussel imod Danmarks sikkerhed, og integrationen af muslimer i Danmark er ikke nogen succes. Det er forståeligt, at store grupper af muslimer søger sammen i kolonier med fælles kulturel baggrund, men det gør ikke deres tilværelse i Danmark nemmere hverken for danskerne eller muslimerne. Hvis det ikke var for de gode økonomiske levevilkår i Danmark, tvivler mange danskere på, at muslimerne ville blive i Danmark. Vi har selvfølgelig trosfrihed i Danmark. Blot har vi ikke forståelse for en retsreligion, der vil omstyrte vor styreform. Utilpassede muslimer og andre utilpassede fremmede bør forlade Danmark i god ro og orden. Så længe radikale muslimer truer med terrorhandlinger imod civile i den vestlige verden, så vil terrorbekæmpelsen eskalere. Det er hverken til gavn for muslimerne eller den danske befolkning. Vi ved, at vi støtter korrupte regeringer og politikere i de lande, vi fører besættelseskrig imod. Stop disse krige og lad befolkningerne søge egne løsninger for deres landes fremtid. Det vil tage tid for de undertrykte befolkninger at gøre op med diktatorerne og undertrykkerne, men vesten har rigelig med militær styrke til at udslette undertrykkerne uden at føre besættelseskrige imod landenes civile befolkninger. Vestens interesser varetages bedst ved forhandlinger, fri handel imellem landene og religionsfrihed i de berørte lande, selvom vi ikke forstår, der er flertal for en retsreligion.