Utilsigtet rummelighed

BESPARELSER:Åbent brev til Aalborg kommune, Skole og Kulturudvalget Aalborg kommune, Skole og Kulturudvalget påtænker i budgettet 2005/6 at skære ned på DUS – området. Det synes umiddelbart forståeligt og rimeligt, da børnene i 3.kl. skal undervises længere tid i skolen og derfor får et mindre pasningsbehov i fritiden. Det kan også være en rimelig og kærkommen besparelse for den enkelte familie. Men desværre er tingene ikke så enkle. For det første ser det ud til, at der skal spares mere på DUS-området end det reelt koster at finansiere de fire ekstra undervisningstimer pr. uge i skolen. Det er jo rimeligt uigennemskueligt for os almindelige forældre, når man skjuler yderligere besparelser bag påstået omfordeling af ressourcer. For det andet rammes de svageste grupper på vores skole Sofiendalskolen direkte, utilsigtet og hårdt. Det er problematisk. Konsekvensen af den budgetterede nedskæring vil på vores skole betyde, at afdelingen for DAMP- børn bliver beskåret med hele 57 pædagogtimer pr. uge Men der er ingen af forældrene til DAMP-børnene, der har mulighed for at benytte den nye ordning også kaldet "DUS-halvanden". For de tosprogede elever er problematikken den samme. Dog bliver besparelsen her kun 10 timer pr. uge. Samlet for de to områder betyder det en besparelse på to pædagogstillinger af 30 timer. Besparelsen på normalområdet bliver på 27 pædagogtimer pr. uge. Det vil kunne mærkes på alle årgange og ikke kun 3. kl. Men o.k.! Når man sparer et sted, koster det andre steder. På dette område vil besparelsen koste en pædagogstilling. Som forældre til normale børn ønsker vi ikke at belaste de familier yderligere, som har nok at se til i hverdagen. Budgetforslaget i sin nuværende form skaber ikke rummelighed i skolen - men det modsatte. Så på med vanten og god arbejdslyst. Vi vil som forældre gerne se et nyt, rimeligt og rummeligt budget.