Natur

Utraditionelt sommerhus er ikke lovligt

Naturklagenævnet har underkendt dispensationer

KANDESTEDERNE:Allerede i september 2000 betegnede NORDJYSKE sagen om taget på et sommerhus på Vesterhvarre i Kandestederne som "sagen om et tag med en lang historie." Det var korrekt, hvis man dengang så bagud i tiden, og det har vist sig, at det også var korrekt, hvis man kunne have set fremad. Og sagen om taget er ikke slut endnu. Ja, det vil sige - måske ikke. Det seneste, der er sket i sagen er, at Naturklagenævnet har underkendt Skagen Kommunes dispensationer til det utraditionelle hus - og især taget, og det betyder i praksis, at kommuen har pligt til at sørge for, at taget ændres, så det bringes i overensstemmelse med den gældende byplanvedtægt for området. Eller at kommunen sørger for at bestemmelserne for området ændres, så de giver mulighed for at taget kan blive der, og det vil i praksis sige, at der skal udarbejdes en lokalplan som blandt andet giver mulighed for, at man kan bygge, som det er sket. Hvilken af de to muligheder, Skagen Kommune vælger, er ikke afgjort. Kommunens udvalg har fået en kort orientering om Naturklagenævnets afgørelse, og udvalget får sagen til behandling på dets møde i februar. Allerede i forbindelse med byggesagsbehandlingen gav Skagen Kommune dispensation, så der kunne opføres et hus, som ikke havde sadeltag - noget, som ellers kræves ifølge byplanvedtægten. Byggeriet gav anledning til klager fra andre sommerhusejere i området, og i den forbindelse blev der peget på, at taget på en del af bygningen var væsentlig højere, end det måtte være, og det var der ikke givet dispensation til. Skagen Kommune gav i december 2000 dispensation, så en del af bygningen måtte være 5,3 meter høj, selv om byplanvedtægten har en bestemmelse om en maksimal højde på tre meter. Det har senere vist sig, at bygnigsdelens højde ikke er 5,3 meter, men over seks meter, fremgår det af Naturklagenævnets seneste afgørelse. I den fremhæver Naturklagenævnet, at de bygningsregulerende bestemmelser i byplanvedtægten er udtryk for principperne bag byplanvedtægten, og at man derfor ikke kan give dispensation fra nogen af dem. På den baggrund ophæves de dispensationer, der er givet til sommerhuset. Af Naturklagenævnets afgørelse fremgår det, at det er nævnets formand, der har truffet afgørelsen på hele nævnets vegne.