Lokalpolitik

Utroværdig - igen

De fleste politikere har det med at have en større eller mindre grad af utroværdighed over sig. Det kan skyldes problemer omkring enigheden med partilinien, mangel på eget ståsted, overbud eller i det hele taget paniske bestræbelser på at bevare den politiske platform.

Én af de vel nok mest utroværdige politikere gennem de sidste år er Naser Khader. Med forældre fra og baggrund i Syrien er han vokset op i København. Hans første politiske ståsted var hos Radikale Venstre, samtidig med at han oprettede de såkaldte Demokratiske muslimer. Fra 2007 var han leder og medstifter af Ny alliance. Da dette engagement ikke gav den ønskede magt efter et ringe valgresultat i 2007, ændrede partiet navn til Liberal alliance. Den manglende tilslutning skyldtes formodentlig manglende selvstændigt partiprogram og mudder i signalerne omkring tilhørsforholdet til rød eller blå blok, Men også dette gik i kludder for Khader, hvorfor han meldte sig helt ud i begyndelsen af 2009. Fra april har han været medlem af Det Konservative Folkeparti. Her er Khader bl.a. blevet integrationsordfører og er nu talsmand for ytringsfrihed og imod brug af kvindetilsløring med burka og lignende i det offentlige rum. Man må undre sig over denne konservative strategi, hvor man lader en muslimsk indvandrer definere dansk kultur, en kultur, som i bund og grund må være Khader fremmed, og som han på ingen måde kan være naturlig talsmand for. At definere dansk kultur og danske rødder skal man i det mindste være indfødt af danske forældre for at kunne. At Khader har nogen skærmtække og efter sigende er svigermødres drøm om en svigersøn kan være et forståeligt argument for, at Det Konservative Folkeparti har taget ham til sig. Det er også naturligt nok, at han får ordførerposter, men ikke på integrationsområdet. Det er ganske utroværdigt, og hvor længe holder hans tilhørsforhold til de konservative? Under sidste valgkamp var et af hans argumenter, at Ny Alliance var opstået i trods over for Dansk Folkeparti. Med de sidste dages argumentation omkring muslimske kvinders beklædning kunne man godt forestille sig, at Dansk Folkeparti bliver Khaders næste partiønske. Dansk Folkeparti har aldrig været bange for at ekskludere medlemmer. Man må håbe, at man også i denne sag vil melde hus forbi i forhold til denne svingdørspolitiker. Vi husker hans vægelsind og mangel på ståsted i Christoffer Guldbrandsens tv-film "Dagbog fra Midten" og sagen omkring brugen af sorte håndværkere i privatboligen. 1. april i år proklamerede Ekstra Bladet, at Khader er borgerlig kandidat til overborgmesterposten i København til efteråret efter Ritt Bjerregaard. Man må håbe, at det var aprilsnar. Det er slemt nok med den lige så løsagtige og utroværdige Klaus Bondam som teknik- og miljøborgmester, men bliver Khader overborgmester kan man være sikker på mangel på ansvarlighed, integritet og enhver form for slinger i valsen og endnu mere overforbrug i en hovedstadsregion, som har svært nok ved at overholde budgetterne. Vi har set Naser Khader - atter engang og atter engang som utroværdig. Man må håbe, at vælgerne sunder sig ved næste valg. Det er ikke svært at finde en bedre kandidat end denne utroværdige herre!