Lokalpolitik

Utroværdig venstremelding

MUSIKKENS HUS: Signe Friis! Alle kneb gælder i politik siges der, dette er også sandt, når det gælder Signe Friis fra Venstre i Aalborg Byråd, som på en utroværdig venstremåde vil profilere sig til egen fordel. Hvis nu Signe Friis fulgte mere med i, hvad der bliver sagt og skrevet i NORDJYSKE Stiftstidende, som en lokalpolitiker nok burde gøre, så kunne vi andre få mindre politikerlede, da det er en billig usaglig måde at gøre sig opmærksom på. Lige fra opstart af projekt Musikkens Hus er der blevet sagt og skrevet, at hvis Kvægtorvet skulle bevares, ville dette medføre en merudgift på ca. 65 millioner kroner på grund af at Kvægtorvet ved bevarelse skulle være i tilknytning til Musikkens Hus og derfor denne merudgift. Signe Friis (V) kan jo sige sig selv, at hvis Kvægtorvet var blev revet ned, som det var planen - ja, så ville Musikkens Hus jo ikke blive de ca. 75 millioner kroner billigere, da denne merudgift som det koster at forbinde disse to bygninger, selvfølgelig ikke er medregnet i projektet. At et flertal i byrådet beslutter, at dele af Kvægtorvet skulle "forsøges"indtænkes i Musikkens Hus, er jo ikke ensbetydende med at fonds-bestyrelsen laver beregninger på indgåelse af Kvægtorvet, som Aalborg Kommune for længst har meldt ud med, at det havde den ingen penge til bevarelse. Jeg tror, at Signe Friis' (V) hverdag foregår med lukkede øjne, og at det er der fejlen ligger.