EMNER

Utroværdige

Indtil for nylig satte VK så mange i fængsel, at der p.g.a. ventetiden var flere dømte uden for end i fængslerne. Nu vil K omsider forebygge i stedet for kun at straffe. Sidste år ville K forkæle de offentligt ansatte.

Nu vil K forkæle erhvervslivet - på de offentligt ansattes bekostning. Før sommerferien strammede VK skatteskruen. Nu vil VK løsne selskabs-skatteskruen. Under valgkampen i 2001 lovede Anders Fogh at "kæmpe utrætteligt for at sænke skatterne" (annonce 14.11.). Men i flere år har Danmark nu haft verdensrekord mht. skattetryk, og skattestoppet er opgivet. Fogh lovede at bekæmpe "regeltyranniet". Men regeldannelsen har været dobbelt så kraftig i hans periode som i Nyrups. Før var det at give en fast dato for dansk tilbagetrækning i Afghanistan ensbetydende med "at gå terroristernes ærinde" iflg. VK. Nu vil V og især K fastlægge en sådan dato. Der er nemlig ikke stemmer nok i at blive derude - jvf. Foghs tilbagetrækning fra Irak i valgåret 2007. VK bekæmpede i sin tid på kraft Aukens miljøpolitik. Men kort før det lykkedes Fogh at få den stilling i NATO, som han ikke søgte, blev han grønnere end Greenpeace. Nu slapper Løkke helt af - miljømæssigt, efter at han i december så eksemplarisk fik gennemført den FN-konference, som det lykkedes Connie Hedegaard at skaffe til landet. Før talte V varmt for 'det nære samfund'. Men efter ønske fra Dansk Industri blev 271 kommuner reduceret til kun 98 i kraft af Lars Løkkes kommunalreform. Formålet var at mindske administration og skattetryk. Det er som bekendt gået stik modsat - som forudsagt af de tre eksperter, der var tilknyttet Struktur(kommunal)reformkommissionen. Men Fogh troede jo ikke på eksperter - 'smagsdommerne'. Alligevel nedsatte han den ene ekspert-kommission efter den anden - uden på noget tidspunkt at rette sig efter deres råd. Og da 'De økonomiske vismænd' op til den økonomiske krise tændte advarselslamperne, anbefalede en flabet Fogh dem at skrive de økonomiske lærebøger om. Som bekendt krævede han i sin tid en minimalstats-politik gennemført. Men den stat, som Fogh efterlod sig efter sin flugt til NATO, rummer den største offentligt sektor nogensinde. For ikke at blive helt glemt i EU har en af hans allernærmeste medarbejdere, den fhv. politiske ordfører, Jens Rohde nu - lidt sent - beklaget Foghs maksimalstats-politik. I samme åndedrag karakteriserede Rohde imidlertid Fogh som "den bedste statsminister, Danmark har haft". Det ville være nok så korrekt at karakterisere Fogh som den mest utroværdige statsminister, vi har haft.