Utryg skoleleder og politiker

Udvalgsformand efterlyser bøder til forældre - skoleleder er utryg ved at lade børn styre trafikken.

- Jeg er dybt frustreret over forholdene på Skolevangen og Idræts Allé - over de forældre og andre, der ikke respekterer, at det er forbudt at dreje til venstre og standser og sætter deres børn af der, hvor andre cykler. Det er dybt bekymrende og fuldstændig utilstedeligt, at så mange er ligeglade med færdselsreglerne, og jeg håber, at politiet er villig til at rykke ud og skrive en masse bøder ud. Det eneste der virker er adfærdsregulering via tegnebogen. Sådan siger formanden for Teknik og Veje i Hjørring Kommune, Ole Ørnbøl (S) om den skolevej i Hjørring, der helt givet har været mest diskuteret gennem årene. Fra politisk hold er der dog ingen planer om at ændre på de trafikale strukturer omkring Muldbjergskolen, om end Ole Ørnbøl er villig til at overveje, om det var en idé med en mere synligt afmærket cykelsti. Pernille Hovaldt er skoleleder på Muldbjergskolen, og selv om hun stadig sender skolepatruljen på gaden hver morgen, er hun bekymret over forholdene. - Vi har oplevet, at flere skolepatruljer er blevet truet af bilister, og ved en enkelt lejlighed er en bilist kørt gennem fodgængerfeltet, selv om der stod en af vores elever og holdt trafikken tilbage. Vi har diskuteret, om vi tør lade eleverne blive ved med at stå ved fodgængerfeltet på Idræts Allé, men her og nu har vi valgt at lade dem blive stående, siger Pernille Hovaldt, som har haft kontakt til Nordjyllands Politi i Hjørring. - Herfra siger man, at der jo ikke er sket ulykker - men at man gerne holder øje med trafikken, og det er der, tingene står i øjeblikket, siger hun. På politistationen i Hjørring er stationsleder Poul Severinsen klar til at rykke ud - hvis der komme henvendelser om at der er problemer. - Vi ved godt, at de trafikale forhold er kaotiske omkring Muldbjergskolen om morgenen, men vi har altså ikke modtaget klager - hvis vi gør det, er vi selvfølgelig villige til at rykke ud og kigge på tingene, siger han.