Utryghed får gravide til at fravælge fødeklinikken

Undersøgelse viser, at fødende føler sig mest trygge, hvis der er mulighed for at tilkalde en læge

FREDERIKSHAVN:Blandt de kvinder, som kan visiteres til at føde på Fødeklinikken i Frederikshavn, siger kun 32 procent ja til tilbuddet. Men langt de fleste gravide vil overveje at føde på Fødeklinikken i Frederikshavn, hvis det bliver muligt at tilkalde en læge. Det viser en ny rapport lavet af Center for Kompetenceudviklingen i samarbejde med JordemoderNordjylland. Rapporten forsøger at give svar på, hvorfor færre end forventet vælger at føde i Frederikshavn, og hvad der skal til for at vende udviklingen. Tre vigtige faktorer Til spørgsmålet "hvad er de tre vigtigste forhold, der kunne få dig til at overveje at føde på klinik?", svarer 92 procent af de adspurgte, at det er muligheden for at tilkalde en fødselslæge under fødslen. "Det handler om, at lægen skaber tryghed. De (kvinderne, red.) føler sig i sikre hænder hos en kompetent læge, og dermed føler de sig mere trygge, hvis blot der er mulighed for at tilkalde en læge", står der i rapporten. Sammen med muligheden for kejsersnit og muligheden for at få barnet tilset af en børnelæge efter fødslen, er det de tre forhold, som de adsprugte kvinder lægger mest vægt på. Men det er dog forhold, som ikke kan imødekommes i den nuværende sygehusstruktur, fordi der ikke længere er en fødeafdeling og ej heller en børneafdeling på Sygehus Vendsyssel i Frederikshavn. - Så spørgsmålet er, hvad man i stedet kan gøre for at få fødende til at føle sig mere trygge, vælge Frederikshavn og dermed tage presset af Hjørring, siger amtsjordemoder Lis Kristensen. Og her peger rapporten på, at amtet bør døgnbemande fødeklinikken, at det skal være muligt at udføre planlagte kejsersnit i Frederikshavn, at distriktsjordemødre skal tilknyttes og at nybagte mødre og deres børn efter fødsel i Hjørring bør flyttes til barselshvile i Frederikshavn. Ændringerne - I dag er der kun personale på fødeklinikken fra klokken 8 til 16, og har man brug for hjælp uden for dette tidsrum, skal man ringe. Jeg tror, at det vil skabe en større tryghed, hvis der hele tiden er personale på arbejde, siger amtsjordemoder Lis Kristensen. Hun peger også på, at hvis planlagte kejsersnit i fremtiden vil kunne finde sted i Frederikshavn, og hvis man beslutter, at kvinder fra Frederikshavnsområdet - efter at have født i Hjørring - skal afholde barselshvile i Frederikshavn, vil der ske en mere ligelig fordeling af fødslerne i Vendsyssel. - Desuden er det tanken at overføre ideen om distrikts-jordemødre fra Aalborg til Frederikshavn. Det vil sige, at den gravide er sikker på, at det bliver den jordemoder, som har tilset dem ved konsultationerne, der også er med til fødslen. Det har vist sig at skabe tryghed, siger Lis Kristensen. Mere information Undersøgelsen viser også, at gravide kvinder føler sig for dårligt informeret om Fødeklinikken i Frederikshavn, herunder hvordan eventuelle overflytninger foregår og hvilken hjælp, der tilbydes på barselsgangen. Rapporten anslår, at der umiddelbart er 31 procent flere gravide, som vil overveje en fødsel på Fødeklinikken, hvis bare de fik bedre information. Flere fødsler De ekstra funktioner og tiltag, som rapporten peger på skal tilføres fødeklinikken, vil naturligvis medføre ekstra udgifter. Derfor skal amtets Sundhedsudvalg på et møde torsdag diskutere, om der i det hele taget er politisk opbakning til at udvide Fødeklinikken. I så fald skal sagen på sundhedsudvalgets såkaldte prioriteringskonference for 2006. Rapporten peger også på, at tilfører man ikke Fødeklinikken de ekstra funktioner, vil det ikke lykkes at få flere gravide til at vælge at føde i Frederikshavn.