UTUGT

ORD

Utugt er det samme som "(former for) seksuelt samvær, der traditionelt ikke tillades af samfundet, især sex uden for ægteskabet". Oprindeligt har ordet dækket over dårlig, usømmelig adfærd eller optræden og/eller ugudelighed, altså mangel på god optræden og velanstændighed. Utugt har rødder i det plattyske "untucht", hvor der er sat "un" foran "tucht", altså u foran tugt ("opdragelse", "disciplin" eller spøgende "ærbarhed"). "At leve sammen i tugt og ære" er et andet (nu gammeldags) udtryk for at være gift. På dansk har forfatteren Svend Åge Madsen fået en titel ud af de to begreber, "Tugt og utugt i mellemtiden".