Utzon tilbage til Aalborg

Eksamensprojekt og privat initiativ skal være med til at skabe Utzon-center på havnefronten

Kunst 22. september 2002 08:00

Et Utzon-hus på havnefronten i Aalborg, hvor alle den berømte arkitekts projekter og tegninger skal samles og udstilles. Et ambitiøst projekt, der måske aldrig realiseres. Men ikke desto mindre den opgave to afgangs-studerende fra Arkitektur og Design på Aalborg Universitet stillede sig, da de som studerende på det første hold civilingeniører i arkitektur skulle afslutte fem års uddannelse denne sommer. Der findes flere mennesker og grupper i og omkring Aalborg, der arbejder seriøst på at få Utzons tegninger til Aalborg. Hvis det lykkes, bliver det efter al sandsynlighed ikke de to studerendes hus, der bliver bygget. For disse mennesker ønsker, at Jørn Utzon selv skal tegne huset. Om det projekt er realistisk er helt uvist. Foreløbig er status den, at Utzon ikke har givet tilladelse til, at alle hans tegninger samles i Aalborg. Men den optimistiske udlægning af teksten er, at han heller ikke har modsat sig det. Et af de store og anerkendte universiteter i London har budt et anseeligt million beløb for at få tilladelsen og materialet. Men reaktionen på det tilbud var et klart nej. Jørn Utzon er angiveligt ikke interesseret i pengene. Og det ser initiativtagerne i Aalborg som et godt tegn. Eksamen til mesteren Lis Bækkelund, 25 år og Allan Rasmussen ligeledes 25 år, mener desuden, Aalborg vil være et bedre sted for Utzons projekter end London eller alle mulige andre steder. Jørn Utzon har boet i byen som barn, hans far og familiemedlemmer længere tilbage har arbejdet på værftet, og han taler og skriver fortsat jævnligt om Limfjorden og Vesterhavet. Det materiale, der er tale om, er inklusive de godt 90 pct. af Jørn Utzons projekter, der aldrig er blevet opført. Mest kendt er han for operahuset i Sydney, men det er også lykkedes ham at blive kendt og respekteret for projekter, der ikke er blevet realiseret. F.eks. kender enhver med interesse for arkitektur til et kunstmuseum i Silkeborg, der ikke er opført. - Vi forestiller os et hus, der også kan bruges til forskningen på Arkitektur og Design, der jo er på vej til havnefronten i Aalborg. Og vi har tænkt os, at det skal placeres lige foran Kvægtorvet, der forudsættes nedrevet, så det kan ses i lige linje fra Algade, fortæller de to nyslåede civilingeniører. Deres projekt er en tung firkantet men lav bygningskrop, hvor hele facaden mod syd, altså op mod byen er en stor trappe, mens nord-siden hænger en smule ud over fjorden og ligeledes er forsynet med en trappe i hele bygningens bredde, omend noget mindre. Stemning og følelse - Udgangspunktet for Jørn Utzons arkitektur var altid oplevelsen af et sted, fornemmelser og følelser. Aldrig hvordan et sted var fysisk, eller hvad der ellers var på stedet. Og han var og er fortsat dybt fascineret af vandet. De to forhold har vi taget til os og søgt at kombinere i vores bygning ved, at man skal op på taget af den for at kunne komme ned og ind i bygningen. Vi har villet, at man skulle opleve fjorden fra en anden vinkel og en anden højde end vanligt, forklarer de to om deres projekt. De har også med den adgang til bygningen villet opnå, at man nåede at indstille sig på roen og fordybelsen i modsætning til byens larm, på vejen ind. Derfor sker adgangen over taget ned gennem et organisk formet gårdrum, hvorfra man går ind i bygningen. Gårdrummet er buet og bugtet og ligner på modellen næsten til forveksling den kendte glasvase fra Alvar Alto. - Det har vi ikke haft problemer med. Måske er gårdrummets facon kommet til at ligne lidt for meget, men det er en smagssag. Bygningen er indrettet, så de buede sider i gårdrummet alle har en funktion inde i huset og så er ført videre op, så gårdrummet højere oppe end tagniveau åbner sig mod himlen. At Altos vase blev inspirationen skal også ses i forlængelse af, at Jørn Utzon var stor beundrer af Alvar Alto og faktisk i en kortere periode arbejdede for ham, fortæller Lis Bruun. Utzon eller elever Undervejs i projektet har de to haft kontakt til Jørn Utzons to sønner, der også har været om ad Aalborg og set deres projekt. Sønnerne er begejstrede for ideen med at samle Utzons værker og gøre det i Aalborg og presser på, så også senior Utzon kan få øje på ideen. Bliver det til, at Utzons værker kommer til byen men at Utzon selv, senior eller juniorer, skal tegne huset, kan eksamens-projektet sagtens opføres og bruges til alt muligt andet, forsikrer de to, der har lavet det. -Det vil egne sig til alle former for udstillinger eller musik-arrangementer, der ikke er så store, at de behøver Musikkens Hus, siger Allan Rasmussen. Afgangs-opgaven er et hus på 500-600 kvm. Det meste er det store udstillingrum, mens nødvendige tekniske installationer er placeret i rum under den nordvendte trappe. Nogle mindre forskningsrum er der også og så det vaseformede gårdrum, hvis buede sider bryder det store udstillingsrum. - Lykkes Utzon-projektet, forestiller vi os, at der skal være skiftende udstillinger for offentligheden. Ikke alt skal udstilles hele tiden. Og så forestiller vi os, at Arkitektur og Design kan lave computeranimationer og virtuelle fremstillinger, så folk uden forudsætninger for at forstå en arkitekt-tegning også kan se og forstå storheden og det spektakulære i Utzons arkitektur, fortæller civilingeniørerne. Job i Sydney Skønt glade for både deres projekt og deres eksamen, er fremtiden ikke alt for lys. Der er ingen job at søge, og det er aldrig nemt at være pioneer. - Hvis et arkitektfirma skal ansætte os, skal det være som et eksperiment. Fordi vi er de første, og i branchen ved man måske ikke nok om, hvad vi kan. Når der så i forvejen ikke er ledige stillinger men derimod jævnligt tale om fyringer rundt på tegnestuerne, er det svært at være vildt optimistisk,, siger Allan Rasmussen. Han satser på et job i en relateret branche, hvor han måske ikke så meget skal bruge sin evner indenfor arkitektur men i stedet som ferm til computer-teknologi, når det handler om visualisering. Lis Bruun derimod går efter det ultimative mål i første forsøg. Hun har søgt et job på den tegnestue i Sydney, der i samarbejde med Jørn Utzons to sønner, arbejder på det omfattende renoverings-projekt af operahuset, der foreløbigt ser ud til at blive, at man lader skallerne stå og stripper bygningen totalt indvendigt og starter forfra. Så den endeligt og uden kompromisser bliver som mesteren havde tænkt sig den. Jørn Utzon selv er også indvolveret i arbejdet men giver sit bidrag fra Danmark.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...