- Uudholdeligt skyderi

Naboer til Søværnets Grundskole generes dagligt af skydeøvelser

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

arne Jacobsen har længe forgæves forsøgt at komme i dialog med de ansvarlige for støjgenerne i Forsvaret.

- Det er uudholdeligt at opholde sig ude, når de skyder. Kunne vi i det mindste få at vide, hvornår det sker, så vi kunne planlægge efter det. Arne Jacobsen og Britta Hallqvist har mistet tålmodigheden. De bor i "Højbo" på Understedvej 1. I naturskønne omgivelser på kanten af Møllehusskoven på vejen op mod Pikkerbakken. Nærmeste nabo til Søværnets Sergent og Grundskole. Men det seneste års tid har naboskabet været problematisk. Flere gange om ugen er der skydeøvelse på Søværnets sportsplads til stor gene for naboerne på den modsatte side af vejen. - Vi er simpelthen nødt til at rykke indendørs, hvis vi skal tale sammen, og det er helt håbløst at invitere gæster til komsammen, for vi ved aldrig, hvornår det brager løs med skyderi, fortæller Arne Jacobsen. Regler overtrædes Han er en grundig herre, og efter forgæves at have forsøgt dialogens vej med Søværnet har han sat sig ind i reglerne for støjregulering af Forsvarets øvelsespladser. Af Miljøstyrelsens bekendtgørelse 468 fra 13. juni 2002 fremgår det, at forsvaret har oplysningspligt og mindst to gange om året skal informere om, hvornår der skydes. - Jeg ved fra bekendte i Lønstrup og Hjørringområdet, at de bliver orienteret via dagspressen og de lokale medier, og det må da også gælde i Frederikshavn, siger Arne Jacobsen. Ægteparret har boet i Højbo i 15-16 år og har aldrig tidligere haft problemer med naboskabet til Søværnet. - Tværtimod har vi altid tidligere kunnet tale med de skiftende chefer og har deltaget i flere af deres arrangementer. Og som en af cheferne sagde, er det forsvaret fornemste opgave at have et godt forhold til naboerne. Nu har det karakter af chikane, som vi ikke længere kan leve med, siger Arne Jacobsen. Støjen kommer dels fra skyderi med løst krudt dels fra affyring af kanonslag, der skal simulere eksplosioner fra granater og lignende. - Man bliver desperat af at høre på det stort set hver eneste dag, men kunne vi så som minimum få en oversigt over, hvornår der skydes, kunne jeg da køre ned i byen og handle i det tidsrum, siger Britta Hallqvist. Utallige henvendelser Udover gentagne kontakter til chefen for grundskolen, kommandør Lars Mikkelsen, og major Jens Kjærsgaard fra FBE, Forsvarets Bygningens- & Etablissementstjeneste, har Arne Jacobsen prøvet andre kanaler. - Jeg har kontakt med byrådsmedlem Jens Hedegaard, med kommunens miljømyndighed og med folketingsmedlem Bjarne Laustsen, for noget er vi nødt til at gøre. Støjen er uudholdeligt, siger Arne Jacobsen.