EMNER

Uvederhæftigt Venstre- vås

Ovenpå afstemningerne i Frankrig, Holland og Irland står det vist klart, at de europæiske borgere ønsker en anderledes udvikling af det europæiske projekt.

Måske er tiden inde til et nationalt kompromis mellem de politiske partier og bevægelserne med sæde i EU-parlamentet. Men det er ikke gået op for Peder Christensen, formand for Venstres EU-udvalg i Nordjylland. I stedet for skælder han ud. Desværre uden at have argumenterne i orden. Efter min opfattelse forholder Peder Christensen sig frit fabulerende i forhold til sandheden i sit indlæg om Lissabontraktaten (26.6.). Men lad det komme an på en prøve. I indlægget skriver Peder Christensen f.eks.: ”De fleste husker vist stadig JuniBevægelsens skræmmekampagne i Danmark om de ”40 millioner polakker”. ” Hvilken kampagne? Hvornår? I hvilke medier blev der af Junibevægelsen offentliggjort et budskab om ”40 millioner polakker”? Hvis Peder Christensen overhovedet kan svare på de tre første spørgsmål, hvad var så det præcise ordvalg i det eventuelle budskab, der berettiger at bruge ordet ”skræmmekampagne”? Mig bekendt var der nemlig ingen kampagne, men derimod var der meget mediepolemik om en plakat, som Junibevægelsen måske ville bruge eller ikke bruge. Den blev ikke brugt. Det sjove er, at omtalte – ikke brugte – plakats indhold faktisk er fuldstændig sobert. Man kan være enig eller uenig i det politiske budskab. Men sobert er det. Det kan enhver forvisse sig om ved at se på NORDJYSKE's debatsider (27.6.). Her har Aase Bak Nielsen, Nibe offentliggjort plakatteksten. Men det kan være, at Peder Christensen har noget andet i tankerne, og det vil jeg gerne se dokumentation for. Jeg vil også gerne se dokumentation for et motto, som Peder Christensen tillægger Jens Peter Bonde. Peder Christensen citerer Jens-Peter Bonde, som om denne skulle have udtalt sig således, ”hvis det kommer til at handle om sagen – så taber vi”. Citatet stiller Bonde i et meget dårligt lys, hvis det er rigtigt, medens det omvendt er injurierende mod Jens Peter Bonde, hvis det er falsk. Derfor vil jeg gerne vide, hvornår Jens Peter Bonde har udtalt sig således? Jeg vil gerne have præcis kildeangivelse, så jeg og andre interesserede kan tjekke ordlyden og forstå sammenhængen. Peder Christensen skal dokumentere sine påstande, i modsat fald kan hans indlæg ikke betegnes som andet end uvederhæftigt vås. Når Peder Christensens indlæg overhovedet er værd at beskæftige sig med, skyldes det, at det repræsenterer en særlig genre i EU-debatten, som med forkærlighed dyrkes i Venstre, og som især blomstrer op, hver gang der har været et nej-flertal ved en folkeafstemning. Genren består mest af nedrakning, mistænkeliggørelse og bagtalelse af politiske modstandere samt tilsat en ikke ringe portion vælgerforagt. I dette tilfælde kan jeg se, at – den selv folkevalgte – Peder Christensen mener, at de irske vælgere er nogle fæ, som ikke véd, hvad de stemte om. Det er underligt tilbageskuende og destruktivt. Kære Peder Christensen og meningsfæller, prøv noget nyt. Tag jeres politiske modstandere mere alvorligt og jer selv lidt mindre selvhøjtideligt. Jeg synes, alle aktører i EU-debatten skulle prøve at tale ordentligt sammen. Alle parter – partier såvel som bevægelserne med sæde i EU-parlamentet – besidder en betydelig ekspertise om EU, og det vil være dejligt, hvis der på ruinerne af Lissabontraktaten – og på dansk initiativ – kunne skabes et nyt EU baseret på bred folkelig accept.