EMNER

Uventede regninger tynger IC4-projektet

KØBENHAVN:Endnu inden DSB kan køre med sine flere år forsinkede IC4-tog, skubber de supermoderne tog hidtil skjulte, trecifrede millionudgifter foran sig. For at DSB skal kunne leve op til køreplanen med de nye tog, skal de nye italienske tog kunne parkeres landet over på såkaldte opstillingsspor. De er imidlertid ikke i stand til at klare den kommende belastning, og derfor skal sporerne fornyes og vedligeholdes. Det fremgår i følge Berlingske Tidende af den rapport om hele jernbanens tilstand, som Banedanmark i forrige uge afleverede i Transportministeriet. - Indførelsen af de nye IC4-tog medfører visse ændringer af perroner og etablering af nye klargøringscentre. Banedanmark har udarbejdet et aktstykkeudkast, hvor DSB afholder alle omkostninger til perronændringer. Endvidere forventer DSB at benytte opstillingsspor på 8 til 12 stationer. Fornyelsen af disse spor er ikke medtaget i Banedanmarks fornyelsesplan. Eksterne rådgivere har analyseret sporenes tilstand og vurderet, at den ikke er tilstrækkelig til den planlagte aktivitetsforøgelse. Der udestår således pt. ukendte fornyelses- og vedligeholdelsesomkostninger til at løfte kvaliteten af disse opstillingsspor, fremgår det af rapporten. Ifølge Berlingske Tidendes oplysninger kommer fornyelsen af sporene til at koste i omegnen af 300 millioner kroner. Ændringer af perroner løber op i 35 millioner kroner. DSB's koncerndirektør Søren Eriksen bekræfter i et skriftligt svar til avisen, at det kommer til at koste 30 til 35 millioner kroner at ændre perronerne, og at et aktstykke er ved at blive udarbejdet. Ifølge koncerndirektøren skal opstillingssporene løbende fornyes. Beløbet på de 300 millioner kroner ønsker han ikke at forholde sig til. /ritzau/