Uventede udgifter til handicappede

Der er dumpet regninger ind på 14,3 mio. kroner - men ingen anede, at de var på vej

HJØRRING:Der er dukket en ekstraregning op på 14,3 mio. kroner på behandling af handicappede uden for kommunegrænsen. Ekstraregningen er kommet ud af det blå, fordi ingen har haft styr på, hvor mange handicappede, Hjørring Kommune betaler til på behandlingssteder uden for kommunen. Embedsmændene i økonomisk forvaltning har ikke haft en jordisk chance for at indregne ekstraudgifterne i budget 2008. Dels fordi ingen anede, at de var på vej. Dels fordi regningerne er kommet meget sent på året. Ekstraregningen er i alt på 16,5 mio. kroner, hvoraf de 14,3 mio. kroner altså skyldes betaling for handicappede, som er i behandling uden for kommunens grænser. Resten er ekstraudgifter på misbrugsområdet. Økonomiudvalget har nu fået forelagt sagen. - De fire gamle kommuner har samlet set ikke haft styr på de handicappede, som var i behandling uden for kommunen. Derfor kommer udgifterne overraskende. Vi opdager dem først, når regningerne kommer, siger viceborgmester Jens Broen (K). - Samtidig har nogle af de kommuner, som har behandlingsstederne, brugt kommunalreformen som anledning til at sætte priserne op. Det gør jo ikke situationen bedre. For at sikre sig mod lignende ubehagelige overraskelser næste år vil økonomisk forvaltning kigge regnskab 2007 efter i sømmene med større grundighed, end det normalt er nødvendigt. - Når vi får overblik over regnskab 2007 til foråret vil vi analysere regnskabstallene mere aktivt end normalt for at undgå den slags i fremtiden, siger økonomidirektør Karl Henrik Laursen. - Den ekstra grundige analyse af regnskabet bliver en slags ¿trykprøve¿ for budget 2008. Økonomiudvalget har bedt forvaltningen om at komme med et oplæg til byrådet, som viser hvordan disse udgifter kan dækkes ind i 2008.