Uventet drejning i fødeklinik-sag

Sagen om Nordjyllands to jordemoderledede fødeklinikker blev ikke afgjort, som det ellers var planlagt.

Da amtsrådets 31 medlemmer mødtes kl. 14, skulle de have taget stilling til et forslag fra et flertal i amtets økonomiudvalg om at lukke de to klinikker i Hobro og Frederikshavn. Men før debatten kom i gang, enedes amtspolitikerne om at udsætte afgørelsen til amtsrådets møde i september. Det skyldes, at forslaget om lukning fra økonomiudvalget IKKE havde været behandlet i amtsrådets sundhedsudvalg. Det betød, at sundhedsudvalget, som normalt er fagudvalg for den slags, ikke havde fået en række beregninger og informationer, der lå til grund for økonomiudvalgets indstilling. Nu skal sagen så behandles i sundhedsudvalget - og derefter igen på dagsordenen, når amtsrådet mødes næste gang den 12. september.