Uventet - giftrester i Skagens drikkevand

Små rester af pesticider fra ukrudtmidler i tre af boringer - Grænseværdien overholdt

SKAGEN:Skagen har altid haft en ganske lille smule brunlig farve i drikkevandet, og det har vi mere eller mindre vænnet os til med sindsro, for det er ikke noget, der er farligt. Til gengæld har vi brystet os af, at vi i hvert fald ikke havde hverken nitrat eller pesticider, som stammer fra ukrudtsbekæmpelsesmidler. Men det sidste har vi nu alligevel, omend det er i ganske små mængde og blot i tre af vandværkets godt 30 boringer. Pesticidresterne blev fundet, da det i fjor blev et krav, at alle landets drikkevandsboringer skulle undersøges for pesticider. Ved den lejlighed blev der fundet pesticid ved 25 procent af alle vandværksboringer i landet. I Skagen er det stoffet dichlorbenzamid - i daglig tale kaldet BAM. BAM er det stof, der dannes, når det ukrudtsaktive stof dichlobenil nedbrydes i jorden. Formanden for kommunens udvalg for teknik og miljø, Inger Støtt (V), oplyser, at udvalget allerede i fjor blev gjort bekendt med fundet af BAM i de tre boringer. Der er tale om meget små mængder, og de boringer, som blev sat i stå umiddelbart efter fundet, har været i brug igen siden september i fjor. - Der er tale om så små mængder, at vi ikke har noget som helst problem med at overholde de gældende grænseværdier, og det vand, der kommer ud af hanerne hos forbrugerne, er der ikke nogen fare ved, siger Inger Støtt. Grænseværdien for enkeltpesticider i drikkevandet er 0,1 mikroliter per liter og for det samlede antal pesticier 0,5 mikroliter. I boringerne i Skagen er der fundet op til 0,87 mikroliter per liter vand i råvandet. Vandet fra de tre boringer blandes imidlertid med vand fra en række andre borigner, som ikke indeholder pesticidrester, og undersøgelser af afgangsvandet fra vandværket viser et indhold af pesticider på 0,059 mikroliter. - Der er ikke lykkedes at finde ud af, hvorfra pesticiderne kommer. Hverken Skagen Kommune eller statsskovvæsenet bruger eller har brugt ukrudtsmidler, så det var også for os en overraskelse, at der er BAM i vandet, siger Inger Støtt. Udvalget for teknik og miljø har besluttet, at vandværket fortsat må benytte de tre boringer, som indeholder BAM - dog under forudsætning af, at også embedslægen siger god for det. - Det har vi, fordi der ikke er noget problem med at overholde grænseværdien - godt og vel, og fordi den eneste måde vi kan slippe af med pesticiderne på, er ved at oppumpe vandet. - Vi håber derfor, at der bliver mindre og mindre af stoffet, efterhånden som vandet i boringerne bliver brugt, siger Inger Støtt. Vandværket følger kvaliteten af vandet i boringerne konstant, og selv om de har været i brug igen siden september i fjor, er der dog endnu ikke tegn på, at mængen af BAM bliver mindre, oplyser Inger Støtt.