Uventet regning på 4,4 millioner

Nordjyllands Amt nægter at betale en uventet ekstraregning på 4,4 millioner kroner i forbindelse det store sygehusbyggeri i Aalborg. Afgørelsen på striden får stor pricipiel betydning, da det er den første sag af sin art i Danmark.

Byggeri 1. juni 2005 01:10

Regningen kommer fra Told & Skat, der på Aalborg Kommunes vegne opkræver to års dækningsafgift for det endnu ufærdige byggeri. - Hvis det ender med, at vi taber sagen og skal betale pengene, vil det da indgå i den samlede vurdering, næste gang vi skal beslutte os for, hvor et byggeri skal placeres. Jeg synes ikke det er rimeligt, at vi som bygherre skal betale dækningsafgift for et byggeri, før det er klar til brug, siger Karl Bornhøft (SF), formand for amtets sundhedsudvalg. Nordjyllands Amt er aldrig tidligere blevet afkrævet dækningsafgift, før et byggeri er færdigt. Derfor er udgiften heller ikke indregnet i det samlede anlægsbudget på 576 millioner kroner. Opkrævningen skyldes en lov, som Folketinget vedtog for tre år siden, da ejendomsvurderingen blev omlagt til kun at ske hvert andet år. Indtil da var alle landets ejendomme blevet vurderet hvert år. Ændringen fik Københavns Kommune til at klage over mistede indtægter på nybyggeri. Det betød altså en lovændring, så de kommuner, der opkræver den såkaldte dækningsafgift for erhvervsejendomme, også har mulighed for at kradse penge ind i byggeperioden. Det er typisk storbykommuner som København, Århus, Odense og Aalborg, der opkræver dækningsafgift. I Nordjylland opkræves der tillige dækningsafgift i Hals Kommune. Sagen ligger i øjeblikket hos vurderingsankenævnet i Frederikshavn, som ventes at komme med en afgørelse i løbet af et par uger. Amtet har mulighed for at gå rettens vej, hvis nævnet giver Told & Skat medhold. Hvis det ender med, at Nordjyllands Amt tvinges til at betale de 4,4 millioner kroner, holder det samlede byggebudget alligevel.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...