Medievirksomhed

Uventet stor fremgangfor Dantax

Omsætningen steget med 83 pct. og overskud med 116 pct .

PANDRUP:- Vi har åbenbart ikke været så gode til at budgettere. Vi forventede en fremgang i omsætningen på 18 pct., men den blev på 83 pct., siger en tilfreds John Jensen, direktør og hovedaktionær i radio/tv-virksomheden Dantax A/S i Pandrup, som i går præsenterede sit halvårsregnskab for perioden 1. juli - 31. december 2002. - Tilsvarende har vi tidligere forventet et samlet helårsoverskud på 5,7 millioner kroner før skat. Alene halvårsregnskabet viser imidlertid et overskud på 9,1 millioner kroner, og vi forventer nu, at det samlede overskud for regnskabsåret 2002/2003 vil blive på et niveau på omkring 14 millioner kroner før skat, fortsætter John Jensen. Som årsag til den store fremgang peger John Jensen på, at Dantax har udvidet produktsortimentet til også at omfatte stationære og trådløse telefoner samt digitalkameraer. Desuden kan Dantax også melde om markant vækst på de nordiske markeder. Eksportandelen er således øget fra 22 pct. til 42 pct. I regnskabsperioden har Dantax haft en stigning i omsætningen fra 86 millioner kroner til 158 millioner kroner. Udover det udvidede produktsortiment, peger John Jensen på, at Dantax også har øget salget af selskabets Akai-produkter. Derimod har salget af Sanyo-produkter har været faldende og forhandlingen er ophørt med årets udgang. Dantax forhandler nu om kompensation fra leverandøren. Forhandlingerne er ikke afsluttet, og et eventuelt kompensationsbeløb indgår ikke i halvårsregnskabet. Ud over radio/tv-produkter er Dantax engageret i luftfart, idet selskabet ejer halvdelen af Nordic Air, som i 2002 overtog taxaflyselskabet North Flying A/S, som har base i Aalborg. Den anden halvdel af Nordic Air ejes direkte af John Jensens holdingsselskab. Luftfartsaktiviteten er ikke indregnet i Dantax-koncernregnskabet, som Nordic Air kun bidrager til som associeret virksomhed.