Virksomhedsøkonomi

Uventet stort overskud i Fjernvarme

BROVST:Det var en særdeles tilfreds bestyrelse, som forleden kunne aflægge beretning om Brovst Fjernvarmes 44. regnskabsår. Året, som går fra 1. oktober 2001 til 30. september 2002, viste et resultat på helt nøjagtigt 1.501.683 kr., hvor der kun var budgetteret med 683.000 kr. Resultatet i forrige regnskabsår var på 82.000. - Én af årsagerne til det gode resultat er, at vi har fået 400.000 kr. fra en nødhjælpspulje. En anden årsag er den fastprisaftale, vi indgik på indkøb af naturgas. Den har givet os en gunstigere pris på gas, end vi ellers skulle have givet, siger Hans H. Rasmussen, formand for bestyrelsen. Den såkaldte nødhjælpspulje blev oprettet i 1997 i forbindelse med, at tilskudsreglerne til elproduktion blev ændret fra 10 til syv øre pr. kilowatt. Brovst Fjernvarmes søgte om penge fra puljen i 2000 og fik bevilget de 400.000, som imidlertid først røg ind på kontoen i seneste regnskabsår. Ifølge driftsleder Niels Hansen har værket sparet omkring 600.000 kr. på fastprisaftalen om naturgas. Dertil kommer større indtægter i forbindelse med højere elpriser, end der oprindelig var budgetteret med. Det fine resultat kunne friste til at sætte varmeprisen ned for de 1.228 forbrugere, som ved regnskabsårets afslutning var tilsluttet Brovst Fjernvarme. Bestyrelsen har imidlertid besluttet at fastholde den nuværende pris. - Vi har valgt at holde en uændret pris for at stå som garant for en stabil varmeprisudvikling. De sidste fire år har vi haft den samme pris. Hvis vi sætter den ned nu, kunne vi måske blive nødt til at hæve den igen næste år. Det er godt at have en buffer, forklarer Hans H. Rasmussen. På generalforsamlingen var der i øvrigt genvalg til de tre bestyrelsesmedlemmer, som var på valg: Hans H. rasmussen, Erik Nørremølle og Leif Christensen. Karsten Høgh og Leo Pedersen blev valgt som suppleanter.