EMNER

Uvidende minister

Der er dage, hvor jeg bliver træt bare af at læse morgenaviserne. Sådan en dag var i dag, hvor finansminister Claus Hjort Frederiksen stolt deklamerer kommunerne skal lære af hinanden.

Det viser både en arrogance og en manglende viden om, hvad der rent faktisk foregår i kommunerne. Årsagen til hans udtalelse er, at nogle kommuner er dyrere på nogle områder end andre. Aalborg er hverken dyrest eller billigst på nogle af de områder, der er valgt, det er ikke det, der får mig til tasterne. Det, der får mig til tasterne, er, at det er nødvendigt, at vi tager til genmæle. Får fortalt den komplicerede virkelighed. Kommunerne kigger selvfølgelig efter hinanden og hver gang vi i Aalborg laver budget, ser vi efter områder, hvor vi stikker ud. Lad mig give nogle eksempler: En nordjysk landkommune bruger flere penge på anbringelse end nabokommunerne. Det kan være et politisk valg, men det skyldes, at de havde/har mange Låsby Svendsen huse, hvor familier på kanten af samfundet flyttede ind. En anden kommune blev rost til skyerne for deres indsats for sygemeldte. Det viste sig at de havde placeret borgerne på førtidspension. Et tredje eksempel, en velstillet sjællandsk kommune, brugte ikke ret mange penge på ældrepleje. Årsag: De velstillede har oftere et godt helbred også op i årene. Et fjerde eksempel en vestegnskommune bruger flere penge på folkeskolen, årsag de havde mange tosprogede og mange uden en uddannelse. Og at tingene ikke er så simple kan jeg illustrere med et let forståeligt eksempel her fra Aalborg: Vi har valgt at have en allergibørnehave. Børnene bliver henvist af læger. Det er dyrere, men alternativet ville være, at en af forældrene skulle have tabt arbejdsfortjeneste og dermed en meget dyrere løsning i den sidste ende for både staten og kommunen. Claus Hjorts udtalelser vidner om en forsimplet tilgang til økonomi, et manglende overblik, og en manglende evne til at tage ansvar for en fejlslagen økonomisk politik. Det kan ikke bortforklares, at krisen har ramt Danmark hårdere end andre europæiske lande, vi normalt sammenligner os med. Vi sender for øjeblikket en kæmpegæld videre til de næste generationer. Det er regeringens ansvar. Jeg forstår godt, at Anders Fogh forsvandt, jeg håber sandelig resten af regeringen følger efter. Så vi kan få en både socialt ansvarlig og økonomisk ansvarlig regering.