Birkelse

Uvis fremtid for Birkelse Kro

BIRKELSE:Fremtiden for Birkelse Kro ligger en smule hen i det uvisse. Den hidtidige forpagter, Jørn Simonsen har opsagt aftalen og fundet andet arbejde. Og han har nu holdt sine sidste bestilte fester på kroen. Kroens ejer, Egon Kjær fra Rødhus har herefter, men indtil videre, forgæves, søgt at finde en ny forpagter. Han ser helst, at kroen, der er et aktiv for egnen, skal bevares som kro, det vil være en skam andet, siger han. Kroen, der ikke mere har sin faste spiritusbevilling, vil nu kunne lejes som forsamlingshus til større og mindre selskaber, hvor folk så selv sørger for tingene. Ligeledes vil det være muligt at holde generalforsamlinger og møder på stedet, oplyser Egon Kjær, der gerne vil være behjælpelig med at finde personale, der kan tage sig af det nødvendige. Han fortæller, at kroens i alt 1150 m2 nu består af ikke mindre end 7 lejemål, hvor selve kroen med sal, stuer og køkken på sammenlagt 450 m2 udgør et af lejemålene. Alt imens Egon Kjær går og reparerer og istandsætter den gamle kro, ser han lige tiden lidt an. Der dukker måske senere en forpagter op, lyder det fortrøstningsfuldt fra ham.

Forsiden