Hjerneskader

Uvis fremtid for hjerneskadecenter

Arbejdsgruppe kigger på muligheden for at samle tilbud i Skagen - eller Sindal

SINDAL:I løbet af ganske få måneder vil de 15 medarbejdere på Nordjysk Center for Erhvervet Hjerneskade i Sindal få at vide, om centeret skal nedlægges, udvides - eller blot fortsætte som hidtil. Nordjyllands Amt har nedsat en arbejdsgruppe, der undersøger muligheden for at samle indsatsen for den såkaldte fase 3-genoptræning af senhjerneskadede. En af mulighederne er sløjfe genoptræningen på Behandlingscentret Østerskoven i Hobro samt tilbuddet på centeret i Sindal og så samle det hele på Skagen Sygehus, som lukker fra årsskiftet. - Det skal vurderes om fase 3, som er sidste led, inden man kommer ud i et permanet tilbud i kommunerne, skal samles et sted, siger Sindal-centerets leder, Agnes Pilgaard, der selv har sæde i arbejdsgruppen. - Hvis man samler det hele i Skagen, vil det betyde, at man taber ekspertisen fra to, velfungerende institutioner. Skagen ligger simpelhen for langt væk ud fra den betragtning, at centeret skal dække hele amtet, mener Agnes Pilgaard. Den største anke, Sindal-lederen har imod en flytning til Skagen er dog, at det ville blive besværligt at inddrage genoptræning i de senhjerneskadedes hjem, ligesom det vil give problemer ift. inddragelse af pårørende, jobtræning og afprøvning af fritidsinteresser i nærområdet. Ifølge Agnes Pilgaard beskæftiger arbejdsgruppen sig dog med flere scenarier. Et af dem kan blive at lade begge tilbud bestå, men et andet er i stedet at flytte tilbuddet i Hobro til Sindal. - Vi har både tegninger og udregninger klar til en udvidelse i Sindal med plads til otte genoptræningspladser og otte pladser i et bofællesskab, siger lederen af centeret. Center for Erhvervet Hjerneskade i Sindal er en selvejende institution, der har driftsaftale med Nordjyllands Amt, og i øjeblikket har centeret fire beboere samt en person, der kommer på centeret hver dag. I dag holder arbejdsgruppen sit andet af i alt tre møder, og spørgsmålet skulle være klar til politisk behandling i amtets social- og psykiatriudvalg 18. september.