Motionsidræt

Uvis fremtid for motionscenter

Kun syv mødte op til stiftende generalforsamling for ny forening

NØRAGER:Der blev ikke det forventede store ryk ind i det nye kultur- og medborgerhus i Nørager til den stiftende generalforsamling for en nye forening, der skal sikre Nørager Motionscenters overlevelse efter flere år med underskud. - Kun syv mødte op, og af samme grund blev der ikke som forventet stiftet en ny forening. Måske skyldtes det ringe fremmøde, at der samme aften var forældremøde på Sortebakkeskolen her lige efter skolestart, påpeger Birgit Jensen som formand for Væksthus-Nørager. Den selvejende institution har siden oprettelsen af motionscentret på bytorvet for 10 år siden stået for den overordnede drift. Og netop en ny forening til at varetage driften skulle efter planen være redningskrans for motionscentret, fordi det ville skabe mulighed for at søge støtte og tilskud til driften modsat nu med Væksthus-Nørager som overordnet ansvarlig. Arbejdsgruppe nedsat Resultatet af den stiftende generalforsamling for en ny forening blev, med det ringe femmøde og dermed manglende repræsentanter til at danne en lovmæssig bestyrelse, i stedet nedsættelse af en arbejdsgruppe. - Den skal nu arbejde videre på at sikre motionscentrets dets overlevelse på en eller anden måde. Blandt andet skal der findes frivillige til nogle af bestyrelsesposterne i den planlagte forening, fordi flere, der tidligere har givet tilsagn, er sprunget fra, forklarer Birgit Jensen. Blandt medlemmerne af arbejdsgruppen er mejerichef Tage Christiansen som formand for Ejendomsselskabet Nørager A/S, der ejer bygningerne med motionscentret i stueetagen på bytorvet, og centerleder Søren Christensen, der har været primus motor i oprettelsen af den selvejende institution Vækthus-Nørager sidst i 80’erne. Ifølge Søren Christensen skal arbejdsgruppen ud over at finde folk til de sidste ledige bestyrelsesposter også finde en model for motionscentrets fremtidige drift, herunder indtægtsmuligheder og en forhandling med ejendomsskabet omkring vilkårene for fremtidig leje af lokalerne.